พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 128

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 129

1

"เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกขEากหลายครั้งตั้งแต่หนุ่มๆมา" ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า

2

"เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกขEากหลายครั้งตั้งแต่หนุ่มๆมา แต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ไดEP>

3

คนที่ไถก็ได้ไถบนหลังข้าพเจ้า เขาทำรอยไถของเขาให้ยาว"

4

พระเยโฮวาหEรงชอบธรรม พระองคEรงตัดเครื่องจำจองของคนชั่วออก

5

ขอให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังศิโยนได้ขายหน้าและต้องถอยกลับไป

6

ให้เขาเป็นเหมือนหญ้าที่งอกบนหลังคาเรือน ซึ่งเหี่ยวแห้งไปก่อนมันโตขึ้น

7

ซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ที่อกของเขา

8

ทั้งคนที่ผ่านไปไม่พูดว่า "ขอพระพรของพระเยโฮวาหEยู่บนท่านทั้งหลาย เราอวยพรท่านทั้งหลายในพระนามพระเยโฮวาหE

เพลงสดุดี / Psalms 130

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com