พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

เพลงสดุดี / Psalms 108

เพลงสดุดี / Psalms

Return to Index

Chapter 109

1

โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองคEรรเสริญ ขออย่าทรงนิ่งเสีย

2

เพราะปากของคนชั่วและปากของคนหลอกลวงอ้าใส่ข้าพระองคEยู่แล้ว พวกเขาได้พูดปรักปรำข้าพระองคE้วยลิ้นมุสา

3

เขาทั้งหลายล้อมข้าพระองคEว้ด้วยถ้อยคำเกลียดชัง และโจมตีข้าพระองคEย่างไร้เหตุ

4

เขาเป็นพวกปฏิปักษE่อข้าพระองคEทนความรักของข้าพระองคEส่วนข้าพระองคEด้อธิษฐานเท่านั้น

5

เขาตอบแทนข้าพระองคE้วยความชั่วแทนความดี และความเกลียดชังแทนความรักของข้าพระองคEP>

6

ขอทรงตั้งคนชั่วให้อยู่เหนือเขาและให้ซาตานยืนอยู่ที่มือขวาของเขา

7

เมื่อพิจารณาคดี ก็ให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิด และให้คำอธิษฐานของเขากลายเป็นความบาป

8

ขอให้วันเวลาของเขาน้อย ขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขา

9

ขอให้ลูกของเขากำพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย

10

ขอให้ลูกของเขาต้องเร่ร่อนขอทานเรื่อยไป ขอให้เขาหาอาหารจากที่รกร้างว่างเปล่าของเขา

11

ขอให้เจ้าหนี้มายึดของทั้งสิ้นที่เขามีอยูEขอคนต่างถิ่นมาปล้นผลงานของเขาไป

12

ขออย่าให้ผู้ใดเอ็นดูเขา อย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกำพร้าพ่อของเขา

13

ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก และในคนชั่วอายุต่อมาก็ขอให้ชื่อของเขาถูกขีดฆ่าออกเสีย

14

ขอให้ความชั่วช้าของบรรพบุรุษของเขายังเป็นที่จำได้อยู่ต่อพระพักตรEระเยโฮวาหEอย่าให้บาปของมารดาเขาลบเลือนไป

15

ขอให้บาปเหล่านั้นอยู่ต่อเบื้องพระพักตรEระเยโฮวาหEสมอไป เพื่อพระองคEะทรงตัดการระลึกถึงเขาเหล่านั้นเสียจากแผ่นดินโลก

16

เพราะเขาไม่จดจำที่จะแสดงความเอ็นดู แต่ข่มเหงคนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่เศร้าใจเสีย

17

เขารักที่จะแช่ง ขอให้คำแช่งตกบนเขา เขาไม่ชอบการให้พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา

18

เขาเอาการแช่งห่มต่างเสื้อผ้าของเขา ขอให้ซึมเข้าไปในกายของเขาอย่างน้ำ ขอให้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาอย่างน้ำมัน

19

ให้เหมือนเครื่องแต่งกายที่คลุมเขาอยูEเหมือนเข็มขัดที่คาดเขาไว้เสมอ

20

ทั้งนี้ขอให้เป็นบำเหน็จจากพระเยโฮวาหEก่พวกปฏิปักษEองข้าพระองคEแก่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อชีวิตของข้าพระองคEP>

21

โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองคEระผู้เป็นเจ้า ขอทรงกระทำเพื่อข้าพระองคEดยเห็นแก่พระนามของพระองคEเพราะว่าความเมตตาของพระองคEั้นประเสริฐ ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้พ้น

22

เพราะข้าพระองคEากจนและขัดสน และจิตใจของข้าพระองคE็บาดเจ็บอยู่ภายใน

23

ข้าพระองคEิ้นสุดไปแล้วอย่างเงาตอนเย็น ข้าพระองคEูกสลัดออกเหมือนตั๊กแตน

24

เข่าของข้าพระองคE็อ่อนเปลี้ยเพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้าพระองคE็ซูบผอมไป

25

ข้าพระองคEลายเป็นที่ตำหนิติเตียนของเขา เมื่อเขามองดูข้าพระองคEเขาก็สั่นศีรษะ

26

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาหEระเจ้าของข้าพระองคEขอทรงช่วยข้าพระองคEโอ ขอทรงช่วยข้าพระองคEห้รอดตามความเมตตาของพระองคEP>

27

เพื่อเขาจะทราบว่านี่เป็นฝีพระหัตถEองพระองคEข้าแต่พระเยโฮวาหEพระองคEด้ทรงกระทำการนีEP>

28

ให้เขาแช่งไป แต่ขอพระองคEรงอำนวยพระพร เมื่อเขาลุกขึ้น ขอให้เขาได้อาย แต่ขอให้ผู้รับใช้ของพระองคEินดี

29

ขอให้พวกปฏิปักษEองข้าพระองคE่มความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขาอย่างเสื้อคลุม

30

ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาหEป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองคE่ามกลางคนมากหลาย

31

เพราะพระองคEะทรงประทับขวามือของคนขัดสน เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั้น

เพลงสดุดี / Psalms 110

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com