พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

โยบ / Job 11

โยบ / Job

Return to Index

Chapter 12

1

แล้วโยบตอบว่า

2

"ไม่ต้องสงสัยเลยที่ท่านทั้งหลายเป็นเสียงของประชาชน และสติปัญญาจะตายไปพร้อมกับท่าน

3

แต่ข้าก็มีความเข้าใจอย่างกับท่าน ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน เออ เรื่องอย่างนี้ใครจะไม่ทราบ

4

ข้าเป็นเหมือนผู้ที่ให้เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ร้องทูลพระเจ้าและพระองคEรงตอบ คนดีรอบคอบอันชอบธรรมเป็นที่ให้เขาหัวเราะเยาะ

5

ในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบาย ผู้มีเท้าพร้อมที่จะพลาดเหมือนตะเกียงที่ถูกสบประมาท

6

เต็นทEองโจรก็มั่งคั่ง และบุคคลที่ยั่วเย้าพระเจ้าก็มั่นคง พระเจ้าทรงนำของมากมายมาสู่มือของเขา

7

แต่ขอถามสัตวEดียรัจฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมันจะบอกท่าน

8

หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่ท่าน

9

ในบรรดาสิ่งเหล่านี้มีสิ่งใดที่ไม่ทราบว่าพระหัตถEองพระเยโฮวาหEรงกระทำให้เป็นไปอย่างนั้น

10

จิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างอยู่ในพระหัตถEองพระองคEทั้งลมหายใจของมนุษยEั้งปวง

11

หูทดลองถ้อยคำมิใช่หรือ และเพดานปากชิมรสอาหารมิใช่หรือ

12

สติปัญญาอยู่กับคนมีอายุมาก และอายุยืนยาวทำให้เกิดความเข้าใจ

13

สติปัญญาและฤทธานุภาพอยู่กับพระเจ้า พระองคEรงมีคำแนะนำและความเข้าใจ

14

ดูเถิด พระองคEรงพังทลายลงและไม่มีผู้ใดสร้างใหม่ไดEพระองคEรงกักขังมนุษยEนหนึ่งไว้และไม่มีผู้ใดเปิดไดEP>

15

ดูเถิด พระองคEรงยึดน้ำไว้และมันก็แห้งไป ดังนั้นพระองคEรงส่งมันออกไปและมันก็ท่วมแผ่นดิน

16

พระกำลังและพระสติปัญญาอยู่กับพระองคEผู้ถูกลวงทั้งผู้ลวงเป็นของพระองคEP>

17

พระองคEรงนำที่ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองคEรงกระทำผู้พิพากษาให้เป็นคนโงEP>

18

พระองคEรงแก้พันธนาการของกษัตริยEและทรงผูกมัดเอวของกษัตริยEหล่านั้นด้วยผ้าคาดเอว

19

พระองคEรงนำเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงคว่ำผู้มีกำลังเสีย

20

พระองคEรงเอาคำพูดไปเสียจากผู้ที่เขาวางใจ และทรงนำการพินิจพิจารณาไปเสียจากพวกผู้มีอายุ

21

พระองคEรงเทความเหยียดหยามบนเจ้านาย และทรงกระทำให้ผู้ที่แข็งแรงอ่อนกำลัง

22

พระองคEรงเปิดสิ่งที่ลึกออกมาจากความมืด และทรงนำเงามัจจุราชมาสู่ความสว่าง

23

พระองคEรงกระทำประชาชาติให้ใหญ่โต และทรงทำลายเสีย พระองคEรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนำเขาทั้งหลายให้แคบลงอีก

24

พระองคEรงนำความเข้าใจไปเสียจากหัวหน้าชาวโลก และทรงกระทำให้เขาพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง

25

เขาทั้งหลายคลำอยู่ในความมืดปราศจากความสว่าง และพระองคEรงทำให้เขาโซเซอย่างคนเมา"

โยบ / Job 13

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com