พระคัมภีรEาษาไทยฉบับ KJV
King James Version Thai Bible

2 ซามูเอล / 2 Samuel 17

2 ซามูเอล / 2 Samuel

Return to Index

Chapter 18

1

ดาวิดจึงตรวจพลที่อยู่กับพระองคEและทรงจัดตั้งนายพันนายร้อยให้ควบคุม

2

และดาวิดทรงจัดทัพออกไป ให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยอาบหนึ่งในสาม และในบังคับของอาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรชายนางเศรุยาหEนึ่งในสาม และอีกหนึ่งในสามอยู่ในบังคับบัญชาของอิททัยคนกัท และกษัตริยEรัสกับพวกพลว่า "เราจะไปกับท่านทั้งหลายด้วย"

3

แต่พวกพลเหล่านั้นทูลว่า "ขอพระองคEย่าเสด็จเลย เพราะถ้าข้าพระองคEั้งหลายจะหนีไป เขาทั้งหลายก็ไม่ไยดีอะไรหนักหนา ถ้าข้าพระองคEั้งหลายตายเสียสักครึ่งหนึ่ง เขาทั้งหลายก็ไม่ไยดีอะไร แต่พระองคEีค่าเท่ากับพวกข้าพระองคEนึ่งหมื่นคน เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระองคEร้อมที่จะส่งกองหนุนจากในเมืองจะดีกว่า"

4

กษัตริยEรัสกับเขาทั้งหลายว่า "ท่านทั้งหลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทำตาม" กษัตริยEึงทรงประทับที่ข้างประตูเมือง และบรรดาพลทั้งหลายเดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน

5

กษัตริยEับสั่งโยอาบ อาบีชัย และอิททัยว่า "เบาๆมือกับชายหนุ่มนั้นด้วยเห็นแก่เราเถิด คือกับอับซาโลม" พวกพลทั้งสิ้นก็ได้ยินคำรับสั่งซึ่งกษัตริยEระทานแก่บรรดาผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องอับซาโลม

6

พวกพลจึงเคลื่อนออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล การสงครามนั้นทำกันในป่าเอฟราอิม

7

คนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกันอย่างหนักที่นั่น ทหารตายเสียสองหมื่นคนในวันนั้น

8

การสงครามกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน ในวันนั้นป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกิน

9

และอับซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิดเข้า อับซาโลมทรงล่ออยู่และล่อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้กิ่งต้นโอ๊กใหญEศีรษะของท่านก็ติดกิ่งต้นโอ๊กแน่น เมื่อล่อนั้นวิ่งเลยไปแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้าและดิน

10

มีชายคนหนึ่งมาเห็นเข้า จึงไปเรียนโยอาบว่า "ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊ก"

11

โยอาบก็พูดกับชายที่บอกท่านว่า "ดูเถิด เจ้าเห็นเขาแล้ว ทำไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียทีเดียวเล่า เราก็จะยินดีที่จะรางวัลเงินสิบเหรียญกับสายรัดเอวเส้นหนึ่งให้เจ้า"

12

แต่ชายคนนั้นเรียนโยอาบว่า "ถึงมือของข้าพเจ้าอุ้มเงินพันเหรียญอยูEข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำแก่ราชบุตรของกษัตริยEเพราะว่าหูของพวกเราได้ยินพระบัญชาของกษัตริยEี่ตรัสสั่งท่านและอาบีชัยกับอิททัยว่า `ขอจงป้องกันอับซาโลมชายหนุ่มนั้น'

13

มิฉะนั้นข้าพเจ้ากระทำความผิดต่อชีวิตของตนเอง เพราะไม่มีอะไรจะปิดบังให้พ้นกษัตริยEดEแล้วตัวท่านเองก็คงใส่โทษข้าพเจ้าด้วย"

14

โยอาบจึงว่า "เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนีE ท่านก็หยิบหลาวสามอันแทงเข้าไปที่หัวใจของอับซาโลมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ในต้นโอ๊ก

15

ทหารหนุ่มสิบคนที่ถือเครื่องรบของโยอาบ ก็ล้อมอับซาโลมไวEแล้วประหารชีวิตท่านเสีย

16

โยอาบก็เป่าแตร และกองทัพก็กลับจากการไล่ตามอิสราเอล เพราะโยอาบยับยั้งเขาทั้งหลายไวEP>

17

เขาก็ยกศพอับซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่า เอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทั้งสิ้นต่างก็หนีกลับไปเต็นทEองตน

18

เมื่ออับซาโลมยังมีชีวิตอยูEได้ตั้งเสาไว้เป็นที่ระลึกที่หุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าวว่า "เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา" ท่านเรียกเสานั้นตามชื่อของตน เขาเรียกกันว่าที่ระลึกแห่งอับซาโลมจนทุกวันนีEP>

19

อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกกล่าวว่า "ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งนำข่าวไปทูลกษัตริยE่า พระเยโฮวาหEรงช่วยพระองคEห้แก้แค้นศัตรูของพระองคEล้ว"

20

โยอาบก็ตอบเขาว่า "ท่านอย่านำข่าวไปในวันนี้เลย ท่านจงนำข่าวในวันอื่นเถิด แต่วันนี้ท่านอย่านำข่าวเลย เพราะว่าโอรสของกษัตริยEิ้นชีพแล้ว"

21

โยอาบก็สั่งคูชีว่า "จงนำข่าวไปกราบทูลกษัตริยEามสิ่งที่ท่านได้เห็น" คูชีก็กราบลงคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไป

22

อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกจึงเรียนโยอาบอีกว่า "จะอย่างไรก็ช่างเถิด ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามคูชีไปด้วย" โยอาบตอบว่า "ลูกเอE เจ้าจะวิ่งไปทำไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่จะส่งไป"

23

เขาตอบว่า "จะอย่างไรก็ช่างเถิด ข้าพเจ้าจะขอวิ่งไป" โยอาบจึงบอกเขาว่า "วิ่งไปเถอะ" และอาหิมาอัสก็วิ่งไปตามทางที่ราบ ขึ้นหน้าคูชีไป

24

ฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสอง มีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตูที่กำแพงเมือง เมื่อเงยหน้าขึ้นมองดู เห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาลำพัง

25

ทหารยามคนนั้นก็ร้องกราบทูลกษัตริยEกษัตริยEรัสว่า "ถ้าเขามาลำพังก็คงคาบข่าวมา" ชายคนนั้นก็วิ่งเข้ามาใกลEP>

26

ทหารยามเห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งมา ทหารยามก็ร้องบอกไปที่นายประตูเมืองว่า "ดูเถิด มีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาแต่ลำพัง" กษัตริยEรัสว่า "เขาคงนำข่าวมาด้วย"

27

ทหารยามนั้นกราบทูลว่า "ข้าพระองคEิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนวิ่งเหมือนอาหิมาอัสบุตรศาโดก" และกษัตริยEรัสว่า "เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี"

28

แล้วอาหิมาอัสร้องทูลกษัตริยE่า "ทุกสิ่งสงบแล้ว พ่ะย่ะค่ะ" เขาก็กราบกษัตริยEบหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลว่า "สาธุการแด่พระเยโฮวาหEระเจ้าของพระองคEพระองคEด้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของเขาต่อสู้กับกษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEล้ว"

29

กษัตริยEรัสถามว่า "อับซาโลมชายหนุ่มนั้นเป็นสุขอยู่หรือ" อาหิมาอัสทูลตอบว่า "เมื่อโยอาบใช้ให้ผู้รับใช้ของกษัตริยEคือผู้รับใช้ของพระองคEานั้น ข้าพระองคEห็นผู้คนสับสนกันใหญEแต่ไม่ทราบเหตุ"

30

กษัตริยEรัสว่า "จงหลีกมายืนตรงนีE เขาจึงหลีกไปยืนนิ่งอยูEP>

31

ดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชีกราบทูลว่า "มีข่าวดีถวายแด่กษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEเพราะในวันนี้พระเยโฮวาหEรงช่วยพระองคEห้แก้แค้นบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองคE

32

กษัตริยEรัสถามคูชีว่า "อับซาโลมชายหนุ่มนั้นเป็นสุขอยู่หรือ" คูชีทูลตอบว่า "ขอให้ศัตรูของกษัตริยEจ้านายของข้าพระองคEละบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นกระทำอันตรายต่อพระองคEป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด"

33

กษัตริยEรงโทมนัสนัก เสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตู และกันแสง เมื่อเสด็จไปพระองคEรัสว่า "โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอE เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเราเอE"

2 ซามูเอล / 2 Samuel 19

© 2003 Philip Pope
The Thai Bible source text is by Philip Pope, and was formatted to HTML by johnhurt.com