Rumanian Bible Cornilescu Version

Revelation 9

Revelation

Return to Index

Chapter 10

1

Apoi am vqzut un alt knger puternic, care se pogora din cer, knvqluit kntr`un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faya lui era ca soarele, wi picioarele lui erau ca niwte stklpi de foc.

2

Kn mknq yinea o cqrticicq deschisq. A pus piciorul drept pe mare, wi piciorul stkng pe pqmknt,

3

wi a strigat cu glas tare, cum rqcnewte un leu. Cknd a strigat el, cele wapte tunete au fqcut sq se audq glasurile lor.

4

Wi cknd au fqcut cele wapte tunete sq se audq glasurile lor, eram gata sq mq apuc sq scriu; wi am auzit din cer un glas, care zicea: ,,Pecetluiewte ce au spus cele wapte tunete, wi nu scrie ce au spus!``

5

Wi kngerul, pe care -l vqzusem stknd kn picioare pe mare wi pe pqmknt, wi -a ridicat mkna dreaptq spre cer,

6

wi a jurat pe Cel ce este viu kn vecii vecilor, care a fqcut cerul wi lucrurile din el, pqmkntul wi lucrurile de pe el, marea wi lucrurile din ea, cq nu va mai fi nicio zqbavq,

7

ci cq kn zilele kn cari kngerul al waptelea va suna din trkmbiya lui, se va sfkrwi taina lui Dumnezeu, dupq vestea bunq vestitq de El robilor Sqi proorocilor.

8

Wi glasul, pe care -l auzisem din cer, mi -a vorbit din nou, wi mi -a zis: ,,Du-te de ia cqrticica deschisq din mkna kngerului, care stq kn picioare pe mare wi pe pqmknt!``

9

M`am dus la knger, wi i-am cerut sq-mi dea cqrticica. ,,Ia -o``, mi -a zis el, ,,wi mqnkncq -o; ea kyi va amqrk pkntecele, dar kn gura ta va fi dulce ca mierea.``

10

Am luat cqrticica din mkna kngerului, wi am mkncat -o: kn gura mea a fost dulce ca mierea; dar, dupq ce am mkncat -o, mi s`a umplut pkntecele de amqrqciune.

11

Apoi mi-au zis: ,,Trebuie sq proorocewti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi wi kmpqrayi.``

Revelation 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com