Rumanian Bible Cornilescu Version

Revelation 7

Revelation

Return to Index

Chapter 8

1

Cknd a rupt Mielul pecetea a waptea, s`a fqcut kn cer o tqcere de aproape o jumqtate de ceas.

2

Wi am vqzut pe cei wapte kngeri, cari stau knaintea lui Dumnezeu; wi li s`au dat wapte trkmbiye.

3

Apoi a venit un alt knger, care s`a oprit kn faya altarului, cu o cqdelniyq de aur. I s`a dat tqmkie multq, ca s`o aducq, kmpreunq cu rugqciunile tuturor sfinyilor, pe altarul de aur, care este knaintea scaunului de domnie.

4

Fumul de tqmkie s`a ridicat din mkna kngerului knaintea lui Dumnezeu, kmpreunq cu rugqciunile sfinyilor.

5

Apoi kngerul a luat cqdelniya, a umplut -o din focul de pe altar, wi l -a aruncat pe pqmknt. Wi s`au stkrnit tunete, glasuri, fulgere wi un cutremur de pqmknt.

6

Wi cei wapte kngeri, cari aveau cele wapte trkmbiye, s`au pregqtit sq sune din ele.

7

Kngerul dintki a sunat din trkmbiyq. Wi a venit grindinq wi foc amestecat cu sknge, cari au fost aruncate pe pqmknt: wi a treia parte a pqmkntului a fost ars, wi a treia parte din copaci au fost arwi, wi toatq iarba verde a fost arsq.

8

Al doilea knger a sunat din trkmbiyq. Wi ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat kn mare; wi a treia parte din mare s`a fqcut sknge;

9

wi a treia parte din fqpturile, cari erau kn mare wi aveau viayq, au murit; wi a treia parte din corqbii au pierit.

10

Al treilea knger a sunat din trkmbiyq. Wi a cqzut din cer o stea mare, care ardea ca o fqclie; a cqzut peste a treia parte din rkuri wi peste izvoarele apelor.

11

Steaua se chema ,,Pelin``; wi a treia parte din ape s`au prefqcut kn pelin. Wi mulyi oameni au murit din pricina apelor, pentrucq fuseserq fqcute amare.

12

Al patrulea knger a sunat din trkmbiyq. Wi a fost lovitq a treia parte din soare, wi a treia parte din lunq, wi a treia parte din stele, pentruca a treia parte din ele sq fie kntunecatq, ziua sq-wi piardq a treia parte din lumina ei, wi noaptea de asemenea.

13

M`am uitat, wi am auzit un vultur, care zbura prin mijlocul cerului, wi zicea cu glas tare: ,,Vai, vai, vai de locuitorii pqmkntului, din pricina celorlalte sunete de trkmbiyq ale celor trei kngeri, cari au sq mai sune.``

Revelation 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com