Rumanian Bible Cornilescu Version

John 19

John

Return to Index

Chapter 20

1

Kn ziua dintki a sqptqmknii, Maria Magdalina s`a dus disdedimineayq la mormknt, pe cknd era kncq kntunerec; wi a vqzut cq piatra fusese luatq de pe mormknt.

2

A alergat la Simon Petru wi la celalt ucenic, pe care -l iubea Isus, wi le -a zis: ,,Au luat pe Domnul din mormknt, wi nu wtiu unde L-au pus.``

3

Petru wi celalt ucenic au iewit, wi au plecat spre mormknt.

4

Au knceput sq alerge amkndoi kmpreunq. Dar celalt ucenic alerga mai repede deckt Petru, wi a ajuns cel dintki la mormknt.

5

S`a plecat wi s`a uitat knlquntru, a vqzut fqwiile de pknzq jos, dar n`a intrat.

6

Simon Petru, care venea dupq el, a ajuns wi el, a intrat kn mormknt, wi a vqzut fqwiile de pknzq jos.

7

Iar wtergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fqwiile de pknzq, ci fqcut sul wi pus kntr`un alt loc singur.

8

Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintki la mormknt, a intrat wi el; wi a vqzut, wi a crezut.

9

Cqci tot nu pricepeau cq, dupq Scripturq, Isus trebuia sq knvieze din moryi.

10

Apoi ucenicii s`au kntors acasq.

11

Dar Maria wedea afarq lkngq mormknt, wi plkngea. Pe cknd plkngea s`a plecat sq se uite kn mormknt.

12

Wi a vqzut doi kngeri kn alb, wezknd kn locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap wi altul la picioare.

13

,,Femeie``, i-au zis ei, ,,pentruce plkngi?`` Ea le -a rqspuns: ,,Pentrucq au luat pe Domnul meu, wi nu wtiu unde L-au pus.``

14

Dupqce a zis aceste vorbe, s`a kntors, wi a vqzut pe Isus stknd acolo kn picioare; dar nu wtia cq este Isus.

15

,,Femeie``, i -a zis Isus, ,,de ce plkngi? Pe cine cauyi?`` Ea a crezut cq este grqdinarul, wi I -a zis: ,,Domnule, dacq L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, wi mq voi duce sq -L iau.``

16

Isus i -a zis: ,,Marie!`` Ea s`a kntors, wi I -a zis kn evreiewte: ,,Rabuni!`` adicq: ,,Knvqyqtorule!``

17

,,Nu mq yinea``, i -a zis Isus; ,,cqci kncq nu M`am suit la Tatql Meu. Ci, du-te la frayii Mei, wi spune-le cq Mq sui la Tatql Meu wi Tatql vostru, la Dumnezeul Meu wi Dumnezeul vostru.``

18

Maria Magdalina s`a dus, wi a vestit ucenicilor cq a vqzut pe Domnul, wi cq i -a spus aceste lucruri.

19

Kn seara aceleiaw zile, cea dintki a sqptqmknii, pe cknd uwile locului unde erau adunayi ucenicii erau kncuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stqtut kn mijlocul lor, wi le -a zis: ,,Pace vouq!``

20

Wi dupq ce a zis aceste vorbe, le -a arqtat mknile wi coasta Sa. Ucenicii s`au bucurat, cknd au vqzut pe Domnul.

21

Isus le -a zis din nou: ,,Pace vouq! Cum M`a trimes pe Mine Tatql, awa vq trimet wi Eu pe voi.``

22

Dupq aceste vorbe, a suflat peste ei, wi le -a zis: ,,Luayi Duh Sfknt!

23

Celorce le veyi ierta pqcatele, vor fi iertate; wi celor ce le veyi yinea vor fi yinute.``

24

Toma, zis Geamqn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cknd a venit Isus.

25

Ceilalyi ucenici i-au zis deci: ,,Am vqzut pe Domnul!`` Dar el le -a rqspuns: ,,Dacq nu voi vedea kn mknile Lui semnul cuielor, wi dacq nu voi pune degetul meu kn semnul cuielor, wi dacq nu voi pune mkna mea kn coasta Lui, nu voi crede.``

26

Dupq opt zile, ucenicii lui Isus erau iarqw kn casq; wi era wi Toma kmpreunq cu ei. Pe cknd erau uwile kncuiate, a venit Isus, a stqtut kn mijloc, wi le -a zis: ,,Pace vouq!``

27

Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-yi degetul kncoace, wi uitq-te la mknile Mele; wi adu-yi mkna, wi pune -o kn coasta Mea; wi nu fi necredincios, ci credincios.``

28

Drept rqspuns, Toma I -a zis: ,,Domnul meu wi Dumnezeul meu!``

29

,,Tomo`` i -a zis Isus, ,,pentrucq M`ai vqzut, ai crezut. Ferice de ceice n`au vqzut, wi au crezut.``

30

Isus a mai fqcut knaintea ucenicilor Sqi multe alte semne cari nu sknt scrise kn cartea aceasta.

31

Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi sq credeyi cq Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; wi crezknd, sq aveyi viaya kn Numele Lui.

John 21

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com