Rumanian Bible Cornilescu Version

Habakkuk 2

Habakkuk

Return to Index

Chapter 3

1

Rugqciunea proorocului Habacuc. (De ckntat kn felul ckntecelor de jale).

2

Cknd am auzit, Doamne, ce ai vestit, m`am kngrozit. Knsufleyewte-Yi lucrarea kn cursul anilor, Doamne! Fq-Te cunoscut kn trecerea anilor! Dar, kn mknia Ta, adu-yi aminte de kndurqrile Tale!

3

Dumnezeu vine din Teman, wi Cel Sfknt vine din muntele Paran... -(Oprire.) -Mqreyia Lui acopere cerurile, wi slava Lui umple pqmkntul.

4

Strqlucirea Lui este ca lumina soarelui, din mkna Lui pornesc raze, wi acolo este ascunsq tqria Lui.

5

Knaintea Lui merge ciuma, wi molima calcq pe urmele lui.

6

Se oprewte, wi mqsoarq pqmkntul cu ochiul; privewte, wi face pe neamuri sq tremure; munyii cei vecinici se sfqrkmq, dealurile cele vechi se pleacq; El umblq pe cqrqri vecinice.

7

Vqd corturile Etiopiei, pline de groazq, wi se cutremurq colibele din yara Madianului.

8

S`a mkniat oare Domnul pe rkuri? Kmpotriva rkurilor se aprinde mknia Ta, sau kmpotriva mqrii se varsq urgia Ta, de ai kncqlecat pe caii Tqi, wi Te-ai suit kn carul Tqu de biruinyq?

9

Arcul Tqu este desvelit; blestemele sknt sqgeyile Cuvkntului Tqu... -(Oprire.) -Tu despici pqmkntul ca sq dai drumul rkurilor.

10

La vederea Ta, se cutremurq munyii; se nqpustesc rkuri de apq; adkncul kwi ridicq glasul, wi kwi knalyq valurile kn sus.

11

Soarele wi luna se opresc kn locuinya lor, de lumina sqgeyilor Tale cari pornesc, de strqlucirea suliyei Tale care lucewte.

12

Tu cutreieri pqmkntul kn urgia ta, zdrobewti neamurile kn mknia Ta.

13

Iewi ca sq izbqvewti pe poporul Tqu, sq izbqvewti pe unsul Tqu; sfqrkmi acoperiwul casei celui rqu, o nimicewti din temelii pknq kn vkrf. -(Oprire.) -

14

Strqpungi cu sqgeyile Tale capul cqpeteniilor lui, cari se nqpustesc peste mine ca furtuna, sq mq punq pe fugq, scoyknd strigqte de bucurie, ca wi cum ar fi wi mkncat pe cel nenorocit kn culcuw.

15

Cu caii Tqi mergi pe mare, pe spuma apelor mari.

16

Cknd am auzit... lucrul acesta, mi s`a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se knfioarq buzele, kmi intrq putrezirea kn oase, wi-mi tremurq genunchii. Cqci aw putea oare awtepta kn tqcere ziua necazului, ziua cknd asupritorul va merge kmpotriva poporului?

17

Cqci chiar dacq smochinul nu va knflori, viya nu va da niciun rod, rodul mqslinului va lipsi, wi ckmpiile nu vor da hranq, oile vor pieri din staule, wi nu vor mai fi boi kn grajduri,

18

eu tot mq voi bucura kn Domnul, mq voi bucura kn Dumnezeul mkntuirii mele!

19

Domnul Dumnezeul este tqria mea; El kmi face picioarele ca ale cerbilor, wi mq face sq merg pe knqlyimile mele. -Cqtre mai marele ckntqreyilor. De ckntat cu instrumente cu coarde

Zephaniah 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com