Rumanian Bible Cornilescu Version

Habakkuk 1

Habakkuk

Return to Index

Chapter 2

1

M`am dus la locul meu de strajq, wi stam pe turn ca sq veghez wi sq vqd ce are sq-mi spunq Domnul, wi ce-mi va rqspunde la plkngerea mea.

2

Domnul mi -a rqspuns, wi a zis: ,,Scrie proorocia, wi sapq -o pe table, ca sq se poatq citi uwor!

3

Cqci este o proorocie, a cqrei vreme este hotqrktq, se apropie de kmplinire, wi nu va minyi; dacq zqbovewte, awteaptq -o, cqci va veni wi se va kmplini negrewit.

4

Iatq, i s`a kngkmfat sufletul, nu este fqrq prihanq kn el; dar cel neprihqnit va trqi prin credinya lui.

5

Ca wi cel beat wi semey, cel mkndru nu stq liniwtit; ci kwi lqrgewte gura ca locuinya moryilor, este nesqyios ca moartea awa cq pe toate neamurile vrea sq le strkngq la el, wi toate popoarele le trage la el.

6

Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de rks wi de pominq? Se va zice: ,,Vai de cel ce adunq ce nu este al lui! Pknq cknd se va kmpovqra cu datorii?

7

Nu se vor ridica deodatq ceice te-au kmprumutat? Nu se vor trezi asupritorii tqi, wi vei ajunge prada lor?

8

Fiindcq ai jqfuit multe neamuri, toatq rqmqwiya popoarelor te va jqfui, din pricina vqrsqrii skngelui oamenilor, din pricina sklniciilor fqcute kn yarq wi kmpotriva cetqyii tuturor locuitorilor ei.``

9

Vai de cel ce strknge ckwtiguri nelegiuite pentru casa lui, ca sq-wi aweze apoi cuibul kntr`un loc knalt, wi sq scape din mkna nenorocirii!

10

Ruwinea casei tale yi-ai croit, nimicind o mulyime de popoare, wi kmpotriva ta knsuyi ai pqcqtuit.

11

Cqci piatra din mijlocul zidului strigq, wi lemnul care leagq grinda ki rqspunde.

12

Vai de cel ce zidewte o cetate cu sknge, care kntemeiazq o cetate cu nelegiuire!

13

Iatq, cknd Domnul owtirilor a hotqrkt lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc, wi neamurile se trudesc degeaba.

14

Cqci pqmkntul va fi plin de cunowtinya salvei Domnului, ca fundul mqrii de apele cari -l acopqr.

15

Vai de cel ce dq aproapelui squ sq bea, vai de tine care ki torni bquturq spumoasq wi -l ameyewti, ca sq -i vezi goliciunea!

16

Te vei sqtura de ruwine kn loc de slavq; bea wi tu, wi desvelewte-te! Kyi va veni wi yie rkndul sq iei paharul din dreapta Domnului, wi va veni ruwinea peste slava ta.

17

Cqci sklniciile fqcute kmpotriva Libanului vor cqdea asupra ta, wi pustiirile fiarelor te vor kngrozi, pentru vqrsarea skngelui oamenilor, wi sklniciile fqcute kn yarq, kmpotriva cetqyii wi kmporiva tuturor locuitorilor ei.

18

La ce ar putea folosi un chip cioplit, pe care -l cioplewte lucrqtorul? La ce ar putea folosi un chip turnat, care knvayq pe oameni minciuni, pentru ca lucrqtorul care l -a fqcut sq-wi punq kncrederea kn el, pe cknd el fqurewte numai niwte idoli muyi?

19

Vai de celce zice lemnului: ,,Scoalq-te``, wi unei pietre mute: ,,Trezewte-te``! Poate ea sq dea knvqyqturq? Iatq cq este kmpodobitq cu aur wi argint, dar kn ea nu este un duh care s`o knsufleyeascq.

20

Domnul knsq este kn Templul Lui cel sfknt. Tot pqmkntul sq tacq knaintea Lui!

Habakkuk 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com