Rumanian Bible Cornilescu Version

Nahum 3

Habakkuk

Return to Index

Chapter 1

1

Proorocia descoperitq proorocului Habacuc.

2

Pknq cknd voi striga cqtre Tine, Doamne, fqrq s`Asculyi? Pknq cknd mq voi tkngui Yie, fqrq sq dai ajutor?

3

Pentru ce mq lawi sq vqd nelegiuirea, wi Te uiyi la nedreptate? Asuprirea wi sklnicia se fac supt ochii mei, se nasc certuri, wi se stkrnewte gklceavq.

4

Deaceea legea este fqrq putere, wi dreptatea nu se vede, cqci cel rqu biruiewte pe cel neprihqnit, de aceea se fac judecqyi nedrepte. -

5

Aruncayi-vq ochii printre neamuri, wi priviyi, uimiyi-vq, wi kngroziyi-vq! Cqci kn zilele voastre voi face o lucrare, pe care n`ayi crede -o dacq v`ar povesti -o cineva!

6

Iatq, voi ridica pe Haldei, popor turbat wi iute, care strqbate kntinderi mari de yqri, ca sq punq mkna pe locuinye cari nu sknt ale lui.

7

El este grozav wi knfricowat; numai din el knsuw ki iese dreptul wi mqrirea lui.

8

Caii lui sknt mai iuyi deckt leoparzii, mai sprinteni deckt lupii de searq, wi cqlqreyii lui knainteazq kn galop de departe, sboarq ca vulturul care se repede asupra prqzii.

9

Tot poporul acesta vine numai ca sq jqfuiascq; privirile lui lacome cautq knainte, wi strknge prinwi de rqzboi ca nisipul.

10

Kwi bate joc de kmpqrayi, wi voivozii sknt o nimica pentru el, rkde de toate kntqriturile, cqci grqmqdewte pqmknt, wi le ia.

11

Apoi aprinderea i se kndoiewte, kntrece mqsura wi se face vinovat, cqci puterea lui o ia ca dumnezeu al lui!

12

Doamne, nu ewti Tu din vecinicie, Dumnezeul meu, Sfkntul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca sq-Yi kmplinewti judecqyile Tale; Tu, Stknca mea, l-ai ridicat ca sq dai prin el pedepsele Tale!

13

Ochii Tqi sknt awa de curayi cq nu pot sq vadq rqul, wi nu poyi sq privewti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei miwei, wi sq taci, cknd cel rqu mqnkncq pe cel mai neprihqnit deckt el?

14

Vei face Tu omului ca pewtilor mqrii, ca tkrktoarei, care n`are stqpkn?

15

El ki scoate pe toyi cu undiya, ki trage kn mreaja sa, ki strknge kn nqvodul squ. Deaceea se bucurq wi se veselewte.

16

De aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tqmkie nqvodului squ; cqci lor le datorewte partea lui cea grasq wi bucatele lui gustoase!

17

Pentru aceasta kwi va goli el kntr`una mreaja, wi va knjunghia fqrq milq pe neamuri?

Habakkuk 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com