Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 6

Amos

Return to Index

Chapter 7

1

Domnul Dumnezeu mi -a trimes vedenia aceasta. Iatq, fqcea niwte lqcuste, kn clipa cknd kncepea sq creascq otava; era otava dupq cositul kmpqratului.

2

Wi dupq ce au mkncat ele cu desqvkrwire toatq iarba din yarq, am zis: ,,Doamne Dumnezeule, iartq! Cum ar putea sq stea Iacov kn picioare? Cqci este awa de slab!``

3

Atunci Domnul S`a cqit de lucrul acesta: ,,Nu se va kntkmpla una ca aceasta, a zis Domnul.``

4

Domnul Dumnezeu mi -a trimes vedenia aceasta: Iatq, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; wi focul mknca Adkncul cel mare wi apucase wi ckmpia.

5

Eu am zis: ,,Doamne Dumnezeule, oprewte! Cum ar putea sq stea kn picioare Iacov? Cqci este awa de slab!``

6

Atunci Domnul S`a cqit wi de lucrul acesta. ,,Nici una ca aceasta nu se va kntkmpla, a zis Domnul Dumnezeu.``

7

El mi -a trimes vedenia aceasta: Iatq, Domnul stqtea pe un zid fqcut la cumpqnq, wi avea o cumpqnq kn mknq.

8

Domnul mi -a zis: ,,Ce vezi, Amos?`` Eu am rqspuns: ,,O cumpqnq.`` Wi Domnul a zis: ,,Iatq, voi pune cumpqna kn mijlocul poporului Meu Israel, wi nu -l voi mai ierta;

9

ci knqlyimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locawuri ale lui Israel vor fi dqrkmate, wi Mq voi ridica kmpotriva casei lui Ieroboam cu sabia.``

10

Atunci Amayia, preotul din Betel, a trimes sq spunq lui Ieroboam, kmpqratul lui Israel: ,,Amos uneltewte kmpotriva ta kn mijlocul casei lui Israel; yara nu poate sq sufere toate cuvintele lui!

11

Cqci iatq ce zice Amos: ,Ieroboam va fi ucis de sabie, wi Israel va fi dus kn robie departe de yara sa!`.``

12

Wi Amayia a zis lui Amos: ,,Pleacq, vqzqtorule, wi fugi kn yara lui Iuda! Mqnkncq-yi pknea acolo, wi acolo proorocewte.

13

Dar nu mai prooroci la Betel, cqci este un locaw sfknt al kmpqratului, wi este un templu al kmpqrqyiei!``

14

Amos a rqspuns lui Amayia: ,,Eu nu sknt nici prooroc, nici fiu de prooroc; ci sknt pqstor, wi strkngqtor de smochine de Egipt.

15

Dar Domnul m`a luat dela oi, wi Domnul mi -a zis: ,Du-te wi proorocewte poporului Meu Israel!`

16

Ascultq acum Cuvkntul Domnului, tu care zici: ,Nu prooroci kmpotriva lui Israel, nu vorbi kmpotriva casei lui Isaac!`

17

Din pricina aceasta, iatq ce zice Domnul: ,Nevastq-ta va curvi kn cetate, fiii wi fiicele tale vor cqdea loviyi de sabie, ogorul tqu va fi kmpqryit cu frknghia de mqsurat; tu knsq vei muri kntr`un pqmknt necurat, wi Israel va fi dus kn robie departe de yara lui!``

Amos 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com