Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 5

Amos

Return to Index

Chapter 6

1

Vai de ceice trqiesc fqrq grijq kn Sion, wi la adqpost pe muntele Samariei, vai de mai marii acewtia ai celui dintki dintre neamuri, la cari aleargq casa lui Israel!...

2

Treceyi la Calne wi vedeyi, duceyi-vq de acolo pknq la Hamatul cel mare, wi pogorkyi-vq kn Gat la Filisteni; sknt oare cetqyile acestea mai knfloritoare deckt cele douq kmpqrqyii ale voastre, wi este yinutul lor mai kntins deckt al vostru?...

3

Credeyi cq ziua nenorocirii este departe, wi faceyi sq se apropie domnia silniciei.

4

Ei se culcq pe paturi de fildew, wi stau kntinwi a lene pe awternuturile lor; mqnkncq miei din turmq, wi viyei puwi la kngrqwat.

5

Aiureazq kn sunetul alqutei, se cred iscusiyi ca David kn instrumentele de muzicq.

6

Beau vin cu pahare largi, se ung cu cel mai bun untdelemn, wi nu se kntristeazq de prqpqdul lui Iosif!

7

De aceea vor merge kn robie, kn fruntea prinwilor de rqzboi; wi vor knceta strigqtele de veselie ale acestor desfqtayi.

8

Domnul Dumnezeu a jurat pe Sine knsuw, wi Domnul, Dumnezeul owtirilor, a zis: ,,Mi -e sckrbq de mkndria lui Iacov, wi -i urqsc palatele; de aceea, voi da kn mkna vrqjmawului cetatea cu tot ce este kn ea.

9

Wi dacq vor mai rqmknea zece oameni kntr`o casq vor muri.

10

Cknd unchiu-squ va lua pe cel mort sq -l ardq, ridickndu -i oasele din casq, wi va kntreba pe cel din fundul casei: ,,Mai este cineva cu tine?`` Acela va rqspunde: ,,Nimeni``... Iar celalt va zice: ,,Tqcere! Cqci nu trebuie sq pomenim acum Numele Domnului!``

11

Cqci iatq cq Domnul poruncewte sq se dqrkme casa cea mare, wi sq se facq bucqyi casa cea micq.

12

Pot caii sq alerge pe o stkncq? Sau poate cineva sq are marea cu boii, de ayi prefqcut judecata kn otravq, wi roada dreptqyii kn pelin?

13

Vq bucurayi de lucruri de nimic, wi ziceyi: ,,Oare nu prin tqria noastrq am ckwtigat noi putere?``

14

De aceea, iatq, voi ridica kmpotriva voastrq, casa lui Israel, zice Domnul, Dumnezeul owtirilor, un neam, care vq va asupri dela intrarea Hamatului pknq la pkrkul pustiei.``

Amos 7

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com