Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 4

Amos

Return to Index

Chapter 5

1

Ascultayi cuvkntul acesta, ckntecul acesta de jale, pe care -l fac pentru voi, casa lui Israel!

2

,,A cqzut wi nu se va mai scula, fecioara lui Israel; stq trkntitq la pqmknt, wi nimeni n`o ridicq.

3

Cqci awa vorbewte Domnul Dumnezeu: cetatea care scotea la luptq o mie de oameni, nu va rqmknea deckt cu o sutq, wi cea care scotea o sutq de oameni, nu va mai rqmknea deckt cu zece, din casa lui Israel.``

4

Cqci awa vorbewte Domnul cqtre casa lui Israel: ,,Cqutayi-Mq, wi veyi trqi!

5

Nu cqutayi Betelul, nu vq duceyi la Ghilgal, wi nu treceyi la Beer-Weba. Cqci Ghilgalul va fi dus kn robie, wi Betelul va fi nimicit.

6

Cqutayi pe Domnul, wi veyi trqi! Temeyi-vq ca nu cumva sq apuce ca un foc casa lui Iosif, wi focul acesta s`o mistuie, fqrq sq fie cineva la Betel ca sq -l stingq,

7

voi cari prefaceyi dreptul kn pelin, wi cqlcayi dreptatea kn picioare!

8

El a fqcut Clowca cu pui wi Orionul, El preface kntunerecul kn zori, iar ziua kn noapte neagrq; El cheamq apele mqrii, wi le varsq pe faya pqmkntului: Domnul este Numele Lui.

9

El aduce ca fulgerul prqpqdul peste cei puternici, awa cq nimicirea vine peste cetqyui.``

10

Ei urqsc pe cel ce -i mustrq la poarta cetqyii, wi le este sckrbq de cel ce vorbewte din inimq.

11

Deaceea, pentrucq pe sqrac kl cqlcayi kn picioare, wi luayi daruri de grku dela el: mqcar cq ayi zidit case de piatrq cioplitq, nu le veyi locui; mqcarcq ayi sqdit vii foarte bune, nu veyi bea din vinul lor!

12

Cqci Eu wtiu cq nelegiuirile voastre sknt multe, wi cq pqcatele voastre sknt fqrq numqr: asupriyi pe cel drept, luayi mitq, wi cqlcayi kn picioare la poarta cetqyii dreptul sqracilor.

13

De aceea, kn vremuri ca acestea, knyeleptul trebuie sq tacq; cqci sknt vremuri rele.

14

Cqutayi binele wi nu rqul, ca sq trqiyi, wi ca astfel, Domnul, Dumnezeul owtirilor, sq fie cu voi, cum spuneyi voi!

15

Urkyi rqul wi iubiyi binele, faceyi sq domneascq dreptatea la poarta cetqyii; wi poate cq Domnul, Dumnezeul owtirilor, va avea milq de rqmqwiyele lui Iosif.

16

De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeul owtirilor, Cel Atotputernic: ,,Kn toate pieyele se vor boci, wi pe toate uliyile vor zice: ,Vai! Vai!` Vor chema pe plugar la jale, wi la bocire pe ceice fac jqlanii pentru moryi.

17

Kn toate viile va fi bocet, cknd voi trece prin mijlocul tqu, zice Domnul.

18

,,Vai de cei ce doresc ,ziua Domnului!` Ce awteptayi voi dela ziua Domnului? Ea va fi kntunerec wi nu luminq.

19

Veyi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care -l kntklnewte un urs, wi care, cknd ajunge acasq, kwi reazimq mkna pe zid, wi -l muwcq un warpe!

20

Nu va fi oare ziua Domnului kntunerec, kn loc de luminq? Nu va fi ea kntunecoasq wi fqrq strqlucire?

21

Eu urqsc, dispreyuiesc sqrbqtorile voastre, wi nu pot sq vq sufqr adunqrile de sqrbqtoare!

22

Cknd Kmi aduceyi arderi de tot wi daruri de mkncare, n`am nicio plqcere de ele; wi viyeii kngrqwayi pe cari -i aduceyi ca jertfe de mulyqmire, nici nu Mq uit la ei.

23

Depqrteazq de Mine vuietul ckntecelor tale; nu pot asculta sunetul alqutelor tale!

24

Ci dreptatea sq curgq ca o apq curgqtoare, wi neprihqnirea ca un pkrku care nu seacq niciodatq!

25

Mi-ayi adus voi jertfe wi daruri de mkncare, kn timpul celor patruzeci de ani din pustie, casa lui Israel?...

26

Veyi ridica dar pe Sacut, kmpqratul vostru, wi pe Caivan, chipurile voastre idolewti, steaua dumnezeului vostru, pe care vi l-ayi fqcut,

27

wi vq voi duce kn robie dincolo de Damasc, zice Domnul, al cqrui Nume este Dumnezeul owtirilor!``

Amos 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com