Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 10

Hosea

Return to Index

Chapter 11

1

Cknd era tknqr Israel, kl iubeam, wi am chemat pe fiul Meu din Egipt.

2

Dar cu ckt proorocii ki chemau, cu atkt ei se depqrtau: au adus jertfe Baalilor, wi tqmkie chipurilor idolewti.

3

Wi totuw Eu am knvqyat pe Efraim sq meargq, wi l-am ridicat kn braye; dar n`au vqzut cq Eu ki vindecam.

4

I-am tras cu legqturi omenewti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridicq jugul de lkngq gurq. M`am plecat spre ei wi le-am dat de mkncare.

5

Nu se vor mai kntoarce kn yara Egiptului; dar Asirianul va fi kmpqratul lor, pentrucq n`au voit sq se kntoarcq la Mine.

6

Sabia va nqvqli peste cetqyile lor, va nimici, va mknca pe sprijinitorii lor, din pricina planurilor pe cari le-au fqcut.

7

Poporul Meu este pornit sq se depqrteze de Mine; wi dacq sknt chemayi knapoi la Cel Prea Knalt, niciunul din ei nu cautq sq se ridice.

8

,,Cum sq te dau Efraime? Cum sq te predau Israele? Cum sq-yi fac ca Admei? Cum sq te fac ca Yeboimul? Mi se sbate inima kn Mine, wi tot lquntrul Mi se miwcq de milq!

9

Nu voi lucra dupq mknia Mea aprinsq, nu voi mai nimici pe Efraim; cqci Eu sknt Dumnezeu, nu un om. Eu sknt Sfkntul kn mijlocul tqu, wi nu voi veni sq prqpqdesc.

10

Ei vor urma pe Domnul, ca pe un leu care va rqcni; cqci El knsuw va rqcni, wi copiii vor alerga tremurknd dela apus.

11

Vor alerga tremurknd din Egipt, ca o pasqre, wi din yara Asiriei, ca o porumbiyq. Wi -i voi face sq locuiascq kn casele lor, zice Domnul.``

12

Efraim mq knconjoarq cu minciuni, wi casa lui Israel cu knwelqtorii. Iuda este tot hoinar fayq de Dumnezeu, fayq de Cel Sfknt wi credincios.

Hosea 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com