Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 6

Hosea

Return to Index

Chapter 7

1

Cknd vreau sq vindec pe Israel, atunci se descopere nelegiuirea lui Efraim wi rqutatea Samariei, cqci lucreazq cu viclewug. Knlquntru vine hoyul, wi ceata de tklhari jqfuiewte afarq.

2

Wi nu se gkndesc kn inima lor cq Eu kmi aduc aminte de toatq rqutatea lor; faptele lor ki wi knconjoarq, wi stau knaintea Mea!

3

Ei veselesc pe kmpqrat cu rqutatea lor, wi pe cqpetenii cu minciunile lor.

4

Toyi sknt preacurvari, ca un cuptor kncqlzit de brutar: wi brutarul knceteazq sq mai aykye focul, de cknd a frqmkntat plqmqdeala pknq s`a ridicat.

5

Kn ziua kmpqratului nostru, cqpeteniile se kmbolnqvesc de prea mult vin, kmpqratul dq mkna cu batjocoritorii.

6

Le arde inima dupq curse ca un cuptor; toatq noaptea le fumegq mknia, iar dimineaya arde ca un foc aprins.

7

Toyi ard ca un cuptor, wi kwi mqnkncq judecqtorii; toyi kmpqrayii lor cad; niciunul din ei nu Mq cheamq.

8

Efraim se amestecq printre popoare, Efraim este o turtq, care n`a fost kntoarsq.

9

Niwte strqini ki mqnkncq puterea, wi el nu-wi dq seama, kl apucq bqtrkneya, wi el nu-wi dq seama.

10

Mqcar cq mkndria lui Israel mqrturisewte kmpotriva lui, tot nu se kntorc la Domnul, Dumnezeul lor, wi tot nu -L cautq, cu toate aceste pedepse!

11

Ci Efraim a ajuns ca o turturicq proastq, fqrq pricepere; ei cheamq Egiptul, wi aleargq kn Asiria.

12

Dar ori de ckteori se duc, Kmi voi kntinde layul peste ei, ki voi dobork ca pe pqsqrile cerului; wi -i voi pedepsi cum le-am spus kn adunarea lor.

13

Vai de ei, pentrucq fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentrucq nu-Mi sknt credinciowi! Aw vrea sq -i scap, dar ei spun minciuni kmpotriva Mea!

14

Nu strigq cqtre Mine din inimq, ci se bocesc kn awternutul lor; turbeazq dupq grku wi must, wi se rqzvrqtesc kmpotriva Mea.

15

I-am pedepsit, I-am kntqrit brayele, dar ei gkndesc rqu kmpotriva Mea.

16

Se kntorc, dar nu la Cel Prea Knalt; sknt ca un arc knwelqtor. Mai marii lor vor cqdea uciwi de sabie, din pricina vorbirii lor kndrqzneye, care -i va face de rks kn yara Egiptului.

Hosea 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com