Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 1

Hosea

Return to Index

Chapter 2

1

Ziceyi frayilor vowtri: ,,Ami`` (Poporul meu), wi surorilor voastre Ruhama (Cea knduratq)!``

2

,,Plkngeyi-vq, plkngeyi-vq kmpotriva mamei voastre! Cqci nu este nevasta Mea, wi Eu nu sknt bqrbatul ei! Sq-wi depqrteze curviile dinaintea ei, wi preacurviile dela ykyele ei!

3

Altfel, o desbrac kn pielea goalq, cum era kn ziua nawterii ei, o fac ca o pustie, ca un pqmknt uscat, wi o las sq moarq de sete!

4

Nu voi avea milq de copiii ei, cqci sknt copii din curvie.

5

Mama lor a curvit; cea care i -a nqscut s`a necinstit; cqci a zis: ,Voi alerga dupq ibovnicii mei, cari kmi dau pknea wi apa mea, lkna wi inul meu, untdelemnul wi bquturile mele!`

6

Deaceea iatq, ki voi astupa drumul cu spini, i -l voi astupa cu un zid, ca sq nu-wi mai afle cqrqrile.

7

Va alerga dupq ibovnicii ei, dar nu -i va ajunge; ki va cquta, dar nu -i va gqsi. Apoi va zice: ,Hai sq mq kntorc iarqw la bqrbatul meu cel dintki, cqci eram mai fericitq atunci deckt acum!`

8

N`a cunoscut cq Eu ki dqdeam grkul, mustul wi untdelemnul, wi au knchinat slujbei lui Baal argintul wi aurul cel mult pe care i -l dqdeam.

9

Deaceea Kmi voi lua iarqw knapoi grkul la vremea lui, wi mustul la vremea lui, wi kmi voi ridica iarqw dela ea lkna wi inul pe cari i le dqdusem ca sq -i acopere goliciunea.

10

Wi acum ki voi descoperi ruwinea knaintea ibovnicilor ei, wi niciunul n`o va scoate din mkna Mea.

11

Voi face sq knceteze toatq bucuria ei, sqrbqtorile ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei, wi toate praznicile ei.

12

Ki voi pustii wi viile wi smochinii, despre cari zicea: ,Aceasta este plata pe care mi-au dat -o ibovnicii mei!` Le voi preface kntr`o pqdure, wi le vor mknca fiarele ckmpului.

13

O voi pedepsi pentru zilele cknd tqmkia Baalilor, cknd se gqtea cu veriga de nas, cu salba ei, wi alerga dupq ibovnicii ei, uitknd de Mine, zice Domnul.``

14

,,Deaceea iatq, o voi ademeni wi o voi duce kn pustie, wi -i voi vorbi pe placul inimii ei.

15

Acolo, ki voi da iarqw viile, wi valea Acor i -o voi preface kntr`o uwq de nqdejde, wi acolo, va cknta ca kn vremea tinereyii ei, wi ca kn ziua cknd s`a suit din yara Egiptului.

16

Kn ziua aceea, zice Domnul, Kmi vei zice: ,Bqrbatul meu!` wi nu-Mi vei mai zice: ,Stqpknul meu!`

17

Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca sq nu mai fie pomeniyi pe nume.

18

Kn ziua aceea, voi kncheia pentru ei un legqmknt cu fiarele ckmpului, cu pqsqrile cerului wi cu tkrktoarele pqmkntului, voi sfqrkma din yarq arcul, sabia wi orice unealtq de rqzboi, wi -i voi face sq locuiascq kn liniwte.

19

Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihqnire, judecatq, mare bunqtate wi kndurare;

20

te voi logodi cu Mine prin credinciowie, wi vei cunoawte pe Domnul!

21

Kn ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, wi ele vor asculta pqmkntul;

22

pqmkntul va asculta grkul, mustul wi untdelemnul, wi acestea vor asculta pe Izreel.

23

Kmi voi sqdi pe Lo-Ruhama kn yarq, wi -i voi da kndurare; voi zice lui Lo-Ami: ,Tu ewti poporul Meu!` Wi el va rqspunde: ,Dumnezeul meu!``

Hosea 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com