Rumanian Bible Cornilescu Version

Daniel 12

Hosea

Return to Index

Chapter 1

1

Cuvkntul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, kmpqrayii lui Iuda, wi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Israel.

2

Kntkia datq cknd a vorbit Domnul cqtre Osea, Domnul a zis lui Osea: ,,Du-te, wi ia-yi o nevastq curvq wi copii din curvie; cqci yara a sqvkrwit o mare curvie, pqrqsind pe Domnul!``

3

El s`a dus, wi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zqmislit wi i -a nqscut un fiu.

4

Wi Domnul i -a zis: ,,Pune -i numele Izreel; cqci peste puyinq vreme, voi pedepsi casa lui Iehu, pentru skngele vqrsat la Izreel, wi voi pune capqt domniei lui peste casa lui Israel.

5

Kn ziua aceea, voi sfqrkma arcul lui Israel kn valea Izreel.``

6

Ea a zqmislit din nou, wi a nqscut o fatq. Wi Domnul a zis lui Osea: ,,Pune -i numele Lo-Ruhama (Cea fqrq kndurare); cqci nu voi mai avea milq de casa lui Israel, n`o voi mai ierta!

7

Dar voi avea milq de casa lui Iuda, wi -i voi izbqvi prin Domnul, Dumnezeul lor; dar nu -i voi izbqvi nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin cqlqreyi.``

8

Ea a knyercat pe Lo-Ruhama; apoi iar a zqmislit wi a nqscut un fiu.

9

Wi Domnul a zis: ,,Pune -i numele Lo-Ami (Nu -i poporul meu); cqci voi nu sknteyi poporul Meu, wi Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.``

10

,,Totuw numqrul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mqrii, care nu se poate nici mqsura, nici numqra; wi de unde li se zicea: ,Nu sknteyi poporul Meu,` li se va zice: ,Copiii Dumnezeului Celui viu!``

11

Atunci copiii lui Iuda wi copiii lui Israel se vor strknge la un loc, kwi vor pune o singurq cqpetenie, wi vor iewi din yarq; cqci mare va fi ziua lui Izreel.

Hosea 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com