Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 4

Ezekiel

Return to Index

Chapter 5

1

,,Wi tu, fiul omului, ia o sabie ascuyitq, ia -o ca brici de ras, wi trece -o peste cap wi barbq. Ia apoi o cumpqnq de ckntqrit, wi kmparte pqrul.

2

O treime din el arde -o kn foc, kn mijlocul cetqyii, cknd se vor kmplini zilele kmpresurqrii; o treime ia -o wi taie -o cu sabia de jur kmprejurul cetqyii; iar o treime risipewte -o kn vknt, cqci voi trage sabia dupq ei.

3

Totuw ia vreo ckyiva peri din ei, wi strknge -i kn poalele hainei tale.

4

Din acewtia sq mai iei iarqw vreo ckyiva, sq -i arunci kn foc wi sq -i arzi kn foc. Din ei va iewi un foc kmpotriva kntregei case a lui Israel.``

5

Awa vorbewte Domnul, Dumnzeu: ,,Acesta este Ierusalimul! Eu kl pusesem kn mijlocul neamurilor wi de jur kmprejurul lui sknt yqri.

6

Dar el s`a rqzvrqtit kmpotriva legilor wi poruncilor Mele, wi s`a fqcut mai vinovat deckt neamurile wi yqrile de primprejur; cqci a nesocotit legile Mele, n`a urmat poruncile Mele.

7

De aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucq ayi fost mai kndqrqtnici deckt neamurile cari vq knconjoarq; pentrucq n`ayi urmat poruncile Mele wi n`ayi kmplinit legile Mele, wi n`ayi lucrat nici mqcar dupq legile neamurilor cari vq knconjoarq; -

8

din pricina aceasta, awa zice Domnul, Dumnezeu: ,Iatq am necaz pe tine, wi voi aduce la kndeplinire kn mijlocul tqu judecqyile Mele, supt ochii neamurilor.

9

Din pricina tuturor urkciunilor tale, kyi voi face ce n`am fqcut niciodatq, wi nici nu voi mai face vreodatq.

10

De aceea pqrinyii vor mknca pe copiii lor, kn mijlocul tqu, wi copiii vor mknca pe pqrinyii lor; Kmi voi kmplini judecqyile kmpotriva ta, wi voi risipi kn toate vknturile pe toyi ceice vor mai rqmknea din tine.

11

De aceea, pe viaya Mea! zice Domnul, Dumnezeu: pentrucq Mi-ai pkngqrit locawul Meu cel sfknt cu toyi idolii wi toate urkciunile tale, wi Eu Kmi voi kntoarce ochii dela tine; ochiul Meu va fi fqrq milq, wi nu Mq voi kndura.

12

O treime din locuitorii tqi va muri de ciumq, wi va fi nimicitq de foamete kn mijlocul tqu: o treime va cqdea ucisq de sabie kn jurul tqu; wi o treime o voi risipi kn toate vknturile, wi voi scoate sabia dupq ei.

13

Kmi voi potoli astfel mknia, Kmi voi domoli astfel urgia cu ei, wi Mq voi rqzbuna ca sq wtie cq Eu, Domnul, am vorbit kn mknia Mea, vqrskndu-mi urgia peste ei.

14

Te voi preface kntr`un pustiu, te voi face de ocarq printre neamurile cari te knconjoarq, knaintea tuturor trecqtorilor.

15

Vei ajunge de ocarq wi de ruwine, vei fi o pildq wi o groazq pentru neamurile cari te knconjoarq, cknd voi aduce la kndeplinire judecqyile Mele kmpotriva ta, cu mknie, cu urgie, wi cu pedepse aspre, -Eu, Domnul, o spun, -cknd voi arunca kmpotriva lor sqgeyile nimicitoare ale foametei, cari dau moartea, wi pe cari le voi trimete sq vq nimiceascq.

16

Cqci la nenorocirile voastre voi mai adquga wi foametea, wi vq voi sfqrkma toiagul pknii.

17

Voi trimete kmpotriva voastrq nu numai foametea, ci wi fiarele sqlbatice, cari vq vor lqsa fqrq copii. Ciuma wi vqrsarea de sknge vor trece prin mijlocul tqu: voi aduce peste tine wi sabia. Eu, Domnul, vorbesc.``

Ezekiel 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com