Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 38

Isaiah

Return to Index

Chapter 39

1

Kn acelaw timp, Merodac-Baladan, fiul lui Baladan, kmpqratul Babilonului, a trimes o scrisoare wi un dar lui Ezechia, pentrucq aflase de boala wi knsqnqtowarea lui.

2

Ezechia s`a bucurat, wi a arqtat trimewilor locul unde erau lucrurile lui de prey, argintul wi aurul, mirezmele wi untdelemnul de prey, toatq casa lui de arme, wi tot ce se afla kn vistieriile lui: n`a rqmas nimic kn casa wi kn yinuturile lui, pe care sq nu li -l fi arqtat.

3

Proorocul Isaia a venit apoi la kmpqratul Ezechia, wi l -a kntrebat: ,,Ce au spus oamenii aceia, wi de unde au venit la tine?`` Ezechia a rqspuns: ,,Au venit la mine dintr`o yarq depqrtatq, din Babilon.``

4

Isaia a mai zis: ,,Ce au vqzut kn casa ta?`` Ezechia a rqspuns: ,,Au vqzut tot ce este kn casa mea: n`a rqmas nimic kn vistieriile mele, pe care sq nu li -l fi arqtat.``

5

Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ,,Ascultq cuvkntul Domnului owtirilor!

6

,Iatq, vor veni vremurile cknd vor duce kn Babilon tot ce este kn casa ta wi tot ce au strkns pqrinyii tqi pknq kn ziua de azi; nimic nu va rqmknea, zice Domnul.

7

,Wi vor lua din fiii tqi, iewiyi din tine, pe cari -i vei nawte, casq -i facq fameni kn casa kmpqratului Babilonului.``

8

Ezechia a rqspuns lui Isaia: ,,Cuvkntul Domnului, pe care l-ai rostit, este bun. Cqci, a adqugat el, mqcar kn timpul vieyii mele va fi pace wi liniwte!``

Isaiah 40

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com