Rumanian Bible Cornilescu Version

Isaiah 12

Isaiah

Return to Index

Chapter 13

1

Proorocie kmpotriva Babilonului, descoperitq lui Isaia, fiul lui Amoy.

2

Ridicayi un steag pe un munte gol, knqlyayi glasul spre ei, faceyi semne cu mkna, ca sq vinq la poryile asupritorilor!

3

,,Am dat poruncq sfintei Mele owtiri-zice Domnul-am chemat pe vitejii Mei la judecata mkniei Mele, pe cei ce se bucurq de mqrimea Mea.``

4

Un vuiet se aude pe munyi, ca vuietul de popor mult; se aude o zarvq de kmpqrqyii, de neamuri adunate. Domnul owtirilor Kwi cerceteazq oastea care va da lupta.

5

Ei vin dintr`o yarq depqrtatq, de la marginea cerurilor: Domnul wi uneltele mkniei Lui vor nimici tot pqmkntul.

6

Gemeyi! cqci ziua Domnului este aproape: ea vine ca o pustiire a Celui Atotputernic!

7

De aceea toate mknile slqbesc, wi orice inimq omeneascq se topewte.

8

Ei sknt nqpqdiyi de spaimq; ki apucq chinurile wi durerile; se zvkrcolesc ca o femeie kn durerile nawterii, se uitq unii la alyii kncremeniyi; feyele lor sknt rowi ca focul.

9

Iatq, vine ziua Domnului, zi fqrq milq, zi de mknie wi urgie aprinsq, care va preface tot pqmkntul kn pustiu, wi va nimici pe toyi pqcqtowii de pe el.

10

Cqci stelele cerurilor wi Orionul nu vor mai strqluci; soarele se va kntuneca la rqsqritul lui, wi luna nu va mai lumina.

11

Voi pedepsi-zice Domnul-lumea pentru rqutatea ei, wi pe cei rqi pentru nelegiuirile lor; voi face sq knceteze mkndria celor trufawi, wi voi dobork semeyia celor asupritori.

12

Voi face pe oameni mai rari deckt aurul curat, wi mai scumpi deckt aurul din Ofir.

13

Pentru aceasta voi clqtina cerurile, wi pqmkntul se va zgudui din temelia lui, de mknia Domnului owtirilor, kn ziua mkniei Lui aprinse.

14

Atunci, ca o cqprioarq speriatq, ca o turmq fqrq pqstor, fiecare se va kntoarce la poporul squ, fiecare va fugi kn yara lui.

15

Toyi ceice vor fi prinwi, vor fi strqpunwi, wi toyi cei ce vor fi apucayi, vor cqdea uciwi de sabie.

16

Copiii lor vor fi zdrobiyi supt ochii lor, casele le vor fi jqfuite, wi nevestele lor vor fi necinstite.

17

Iatq, ayky kmpotriva lor pe Mezi, cari nu se uitq la argint, wi nu poftesc aurul.

18

Cu arcurile lor vor dobork pe tineri, wi vor fi fqrq milq pentru rodul pkntecelor: ochiul lor nu va cruya pe copii.

19

Wi astfel Babilonul, podoaba kmpqrayilor, falnica mkndrie a Haldeilor, va fi ca Sodoma wi Gomora, pe cari le -a nimicit Dumnezeu.

20

El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodatq popor kn el. Arabul nu-wi va mai kntinde cortul acolo, wi pqstorii nu-wi vor mai yqrcui turmele acolo,

21

ci fiarele pustiei kwi vor face culcuwul acolo, bufniyele ki vor umplea casele, struyii vor locui acolo, wi stafiile se vor juca acolo.

22

Wacalii vor urla kn casele lui kmpqrqtewti pustii, wi cknii sqlbatici kn casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape sq vinq, wi zilele nu i se vor lungi.``

Isaiah 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com