Rumanian Bible Cornilescu Version

Proverbs 19

Proverbs

Return to Index

Chapter 20

1

Vinul este batjocoritor, bquturile tari sknt gqlqgioase; oricine se kmbatq cu ele nu este knyelept. -

2

Frica pe care o knsuflq kmpqratul este ca rqcnetul unui leu, cine kl supqrq, pqcqtuiewte kmpotriva sa knsuw. -

3

Este o cinste pentru om sq se fereascq de certuri; dar orice nebun se lasq stqpknit de aprindere. -

4

Toamna, lenewul nu arq; la secerat, ar vea sq strkngq roade, dar nu este nimic! -

5

Sfaturile kn inima omului sknt ca niwte ape adknci, dar omul priceput wtie sq scoatq din ele. -

6

Mulyi oameni kwi trkmbiyeazq bunqtatea; dar cine poate gqsi un om credincios? -

7

Cel neprihqnit umblq kn neprihqnirea lui; ferice de copiii lui dupq el! -

8

Kmpqratul, care wade pe scaunul de domnie al dreptqyii, risipewte orice rqu cu privirea lui. -

9

Cine poate zice: ,,Mi-am curqyit inima, sknt curat de pqcatul meu?`` -

10

Douq feluri de greutqyi wi douq feluri de mqsuri, sknt o sckrbq knaintea Domnului. -

11

Copilul lasq sq se vadq kncq din faptele lui dacq purtarea lui va fi curatq wi fqrq prihanq. -

12

Urechea care aude, wi ochiul care vede, wi pe una wi pe celalt, Domnul le -a fqcut. -

13

Nu iubi somnul, cqci vei ajunge sqrac; deschide ochii, wi te vei sqtura de pkne. -

14

,,Rqu! Rqu!`` zice cumpqrqtorul, wi plecknd, se fericewte. -

15

Este aur wi sknt multe mqrgqritare; dar buzele knyelepte sknt un lucru scump. -

16

Ia -i haina, cqci s`a pus chezaw pentru altul; wi yine -l zqlog pentru alyii. -

17

Pknea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmq gura ki este plinq de pietriw. -

18

Planurile se pun la cale prin sfat! Fq rqzboiul cu chibzuinyq. -

19

Cine umblq cu bkrfeli dq pe fayq lucrurile ascunse; wi cu cel ce nu-wi poate yinea gura sq nu te amesteci. -

20

Dacq cineva blqstqmq pe tatql squ wi pe mamq-sa, i se va stinge lumina kn mijlocul kntunerecului. -

21

O mowtenire repede ckwtigatq dela knceput, nu va fi binecuvkntatq la sfkrwit. -

22

Nu zice: ,,Ki voi kntoarce eu rqul!`` Nqdqjduiewte kn Domnul, wi El te va ajuta. -

23

Domnul urqwte douq feluri de greutqyi, wi ckntarul mincinos nu este un lucru bun. -

24

Domnu kndreaptq pawii omului, dar ce knyelege omul din calea sa? -

25

Este o cursq pentru om sq facq kn pripq o fqgqduinyq sfkntq, wi abea dupq ce a fqcut juruinya sq se gkndeascq. -

26

Un kmpqrat knyelept vknturq pe cei rqi, wi trece cu roata peste ei. -

27

Suflarea omului este o luminq a Domnului, care pqtrunde pknq kn fundul mqruntaielor. -

28

Bunqtatea wi credinciowia pqzesc pe kmpqrat, wi el kwi kntqrewte scaunul de domnie prin bunqtate. -

29

Slava tinerilor este tqria, dar podoaba bqtrknilor sknt perii albi. -

30

Mijloacele de vindecare pentru cel rqu sknt bqtqile wi vknqtqile pknq la ranq. -

Proverbs 21

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com