Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 71

Psalms

Return to Index

Chapter 72

1

(Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dq judecqyile Tale kmpqratului, wi dq dreptatea Ta fiului kmpqratului!

2

Wi el va judeca pe poporul Tqu cu dreptate, wi pe nenorociyii Tqi cu nepqrtinire.

3

Munyii vor aduce pace poporului, wi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptqyii Tale.

4

El va face dreptate nenorociyilor poporului, va scqpa pe copiii sqracului, wi va zdrobi pe asupritor.

5

Awa cq se vor teme de Tine, ckt va fi soarele, wi ckt se va arqta luna, din neam kn neam;

6

va fi ca o ploaie, care cade pe un pqmknt cosit, ca o ploaie repede, care udq ckmpia.

7

Kn zilele lui va knflori cel neprihqnit, wi va fi belwug de pace pknq nu va mai fi lunq.

8

El va stqpkni dela o mare la alta, wi dela Rku pknq la marginile pqmkntului.

9

Locuitorii pustiei kwi vor pleca genunchiul knaintea lui, wi vrqjmawii vor linge yqrkna.

10

Kmpqrayii Tarsisului wi ai ostroavelor vor plqti biruri, kmpqrayii Sebei wi Sabei vor aduce daruri.

11

Da, toyi kmpqrayii se vor knchina knaintea lui, toate neamurile ki vor sluji.

12

Cqci el va izbqvi pe sqracul care strigq, wi pe nenorocitul, care n`are ajutor.

13

Va avea milq de cel nenorocit wi de cel lipsit, wi va scqpa viaya sqracilor;

14

ki va izbqvi de apqsare wi de silq, wi skngele lor va fi scump knaintea lui.

15

Ei vor trqi, wi -i vor da aur din Seba; se vor ruga nekncetat pentru el, wi -l vor binecuvknta kn fiecare zi.

16

Va fi belwug de grku kn yarq, pknq kn vkrful munyilor, wi spicele lor se vor clqtina ca wi copacii din Liban; oamenii vor knflori kn cetqyi ca iarba pqmkntului.

17

Numele lui va dqinui pe vecie: ckt soarele ki va yinea numele. Cu el se vor binecuvknta unii pe alyii, wi toate neamurile kl vor numi fericit.

18

Binecuvkntat sq fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!

19

Binecuvkntat sq fie kn veci slqvitul Lui Nume! Tot pqmkntul sq se umple de slava Lui! Amin! Amin!

20

Sfkrwitul rugqciunilor lui David, fiul lui Isai.

Psalms 73

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com