Rumanian Bible Cornilescu Version

Psalms 44

Psalms

Return to Index

Chapter 45

1

(Cqtre mai marele ckntqreyilor. De ckntat cum se ckntq: ,,Crinii``. Un psalm al fiilor lui Core. O ckntare. O ckntare de dragoste.) Cuvinte pline de farmec kmi clocotesc kn inimq, wi zic: ,,Lucrarea mea de laudq este pentru Kmpqratul!`` Ca pana unui scriitor iscusit sq-mi fie limba!

2

Tu ewti cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale: de aceea te -a binecuvkntat Dumnezeu pe vecie.

3

Rqzboinic viteaz, kncinge-yi sabia, -podoaba wi slava,

4

da, slava Ta! -Fii biruitor, suie-te kn carul tqu de luptq, apqrq adevqrul, blkndeya wi neprihqnirea, wi dreapta ta sq strqluceascq prin isprqvi minunate!

5

Sqgeyile tale sknt ascuyite: supt tine vor cqdea popoare, wi sqgeyile tale vor strqpunge inima vrqjmawilor kmpqratului.

6

Scaunul Tqu de domnie, Dumnezeule, este vecinic; toiagul de domnie al kmpqrqyiei Tale este un toiag de dreptate.

7

Tu iubewti neprihqnirea, wi urqwti rqutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tqu Te -a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus deckt pe tovarqwii Tqi de slujbq.

8

Smirna, aloia wi casia kyi umplu de miros plqcut toate vewmintele; kn casele tale kmpqrqtewti de fildew te knveselesc instrumentele cu coarde.

9

Printre prea iubitele tale sknt fete de kmpqrayi; kmpqrqteasa, mireasa ta, stq la dreapta ta, kmpodobitq cu aur de Ofir.

10

Ascultq, fiicq, vezi wi pleacq-yi urechea; uitq pe poporul tqu wi casa tatqlui tqu!

11

Wi atunci kmpqratul kyi va pofti frumuseya. Wi fiindcq este Domnul tqu, adu -i knchinqciunile tale.

12

Wi fiica Tirului, wi cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca sq capete bunqvoinya ta.

13

Fata kmpqratului este plinq de strqlucire knlquntrul casei kmpqrqtewti; ea poartq o hainq yesutq cu aur.

14

Este adusq knaintea kmpqratului, kmbrqcatq cu haine cusute la gherghef, wi urmatq de fete, knsoyitoarele ei, cari sknt aduse la tine.

15

Ele sknt duse kn mijlocul bucuriei wi veseliei, wi intrq kn casa kmpqratului.

16

Copiii tqi vor lua locul pqrinyilor tqi; ki vei pune domni kn toatq yara.

17

Din neam kn neam kyi voi pomeni numele: de aceea kn veci de veci te vor lquda popoarele.

Psalms 46

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com