Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 23

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 24

1

Iatq cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar wi Itamar.

2

Nadab wi Abihu au murit knaintea tatqlui lor, fqrq sq aibq fii; wi Eleazar wi Itamar au kmplinit slujba de preoyi.

3

David a kmpqryit pe fiii lui Aaron, rknduindu -i dupq slujba pe care o aveau s`o facq; Yadoc fqcea parte din urmawii lui Eleazar, wi Ahimelec din urmawii lui Itamar.

4

Printre fiii lui Eleazar s`au gqsit mai multe cqpetenii deckt printre fiii lui Itamar, wi i-au kmpqryit awa cq fiii lui Eleazar aveau wasesprezece cqpetenii de case pqrintewti, wi fiii lui Itamar opt cqpetenii de case pqrintewti.

5

I-au kmpqryit prin sory, kntre unii wi alyii, cqci cqpeteniile sfkntului locaw wi cqpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar wi din fiii lui Itamar.

6

Wemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminyia lui Levi, i -a scris knaintea kmpqratului wi mai marilor, knaintea preotului Yadoc wi Ahimelec, fiul lui Abiatar, wi knaintea cqpeteniilor caselor pqrintewti ale preoyilor wi Leviyilor. Au tras la soryi ckte o casq pqrinteascq pentru Eleazar, wi au tras wi ckte una pentru Itamar.

7

Cel dintki sory a iewit pentru Iehoiarib; al doilea pentru Iedaia;

8

al treilea pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;

9

al cincilea, pentru Malchia; al waselea, pentru Miiamin;

10

al waptelea, pentru Hacoy; al optulea, pentru Abia;

11

al nouqlea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Wecania:

12

al unsprezecelea, pentru Eliawib; al doisprezecelea, pentru Iachim;

13

al treisprezecelea, pentru Hupa; al patrusprezecelea, pentru Iewebeab;

14

al cincisprezecelea, pentru Bilga; al wasesprezecelea, pentru Imer;

15

al waptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea pentru Hapiyey;

16

al nouqsprezecelea, pentru Petahia; al douqzecilea, pentru Ezechiel;

17

al douqzeci wi unulea, pentru Iachin; al douqzeci wi doilea, pentru Gamul;

18

al douqzeci wi treilea, pentru Delaia; al douqzeci wi patrulea, pentru Maazia.

19

Acesta era wirul kn care aveau sq-wi facq slujba, ca sq intre kn Casa Domnului, dupq rknduiala pusq de Aaron, tatql lor, potrivit cu poruncile pe cari i le dqduse Domnul, Dumnezeul lui Israel.

20

Iatq cqpeteniile celorlalyi Leviyi. -Din fiii lui Amram: Wubael; din fiii lui Wubael: Iehdia;

21

din Rehabia, din fiii lui Rehabia: cqpetenia Iwia.

22

Din Iyehariyi: Welomot; din fiii lui Welomot: Iahat.

23

Fiii lui Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.

24

Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Wamir;

25

fratele lui Mica: Iwia; din fiii lui Iwia: Zaharia. -

26

Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi, wi fiii fiului squ Iaazia.

27

Fiii lui Merari, ai fiului squ Iaazia: Woham, Zacur wi Ibri.

28

Din Mahli: Eleazar, care n`a avut fii;

29

din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.

30

Fiii lui Muwi: Mahli, Eder wi Ierimot. Acewtia sknt fiii lui Levi, dupq casele lor pqrintewti.

31

Wi ei, ca wi frayii lor, fiii lui Aaron, au tras la sory knaintea kmpqratului David, knaintea lui Yadoc wi Ahimelec, wi knaintea cqpeteniilor caselor pqrintewti ale preoyilor wi Leviyilor, wi anume fiecare cap de casq kntocmai ca cel mai mic din frayii sqi.

1 Chronicles 25

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com