Rumanian Bible Cornilescu Version

1 Chronicles 22

1 Chronicles

Return to Index

Chapter 23

1

David, fiind bqtrkn wi sqtul de zile, a pus pe fiul squ Solomon kmpqrat peste Israel.

2

El a strkns pe toate cqpeteniile lui Israel, pe preoyi wi pe Leviyi.

3

Au fqcut numqrqtoarea Leviyilor, dela vkrsta de treizeci de ani kn sus; socotiyi pe cap wi pe bqrbayi, s`au gqsit kn numqr de treizeci wi opt de mii.

4

Wi David a zis: ,,Douqzeci wi patru de mii dintre ei sq vegheze asupra slujbelor din Casa Domnului, wase mii sq fie dregqtori wi judecqtori,

5

patru mii sq fie portari, wi patru mii sq fie knsqrcinayi sq laude pe Domnul cu instrumentele pe cari le-am fqcut ca sq -L prea mqrim.``

6

David i -a kmpqryit kn cete dupq fiii lui Levi: Gherwon, Chehat wi Merari.

7

Din Gherwoniyi: Laedan wi Wimei. -

8

Fiii lui Laedan: cqpetenia Iehiel, Zetam wi Ioel, trei.

9

Fiii lui Wimei: Welomit, Haziel wi Haran, trei. Acewtia erau capii caselor pqrintewti ale familiei lui Laedan. -

10

Fiii lui Wimei: Iahat, Zina, Ieuw wi Beria. Acewtia sknt cei patru fii ai lui Wimei.

11

Iahat era cqpetenia, wi Zina al doilea; Ieuw wi Beria n`au avut mulyi fii, wi au alcqtuit o singurq casq pqrinteascq la numqrqtoare.

12

Fiii lui Chehat: Amram, Iyehar, Hebron wi Uziel, patru. -

13

Fiii lui Amram: Aaron wi Moise. Aaron a fost pus deoparte sq fie sfinyit ca prea sfknt, el wi fiii lui pe vecie, ca sq aducq tqmkie knaintea Domnului, sq -I facq slujba, wi sq binecuvinteze pe vecie kn Numele Lui.

14

Dar fiii lui Moise, omul lui Dumnezeu, au fost numqrayi kn seminyia lui Levi.

15

Fiii lui Moise: Gherwom wi Eliezer.

16

Fiul lui Gherwom: Webuel, cqpetenia.

17

Wi fiii lui Eliezer au fost: Rehabia, cqpetenia; Eliezer n`a avut alt fiu, dar fiii lui Rehabia au fost foarte mulyi la numqr. -

18

Fiul lui Iyehar: Welomit, cqpetenia. -

19

Fiii lui Hebron: Ieria, cqpetenia; Amaria, al doilea: Iahaziel, al treilea; wi Iecameam, al patrulea. -

20

Fiii lui Uziel: Mica, cqpetenia; wi Iwia, al doilea.

21

Fiii lui Merari: Mahli wi Muwi. -Fiii lui Mahli: Eleazar wi Chis.

22

Eleazar a murit fqrq sq aibq fii; dar a avut fete pe cari le-au luat de neveste fiii lui Chis, frayii lor. -

23

Fiii lui Muwi: Mahli, Eder wi Ieremot, trei.

24

Acewtia sknt fiii lui Levi, dupq casele lor pqrintewti, capii caselor pqrintewti, dupq numqrqtoarea fqcutq numqrknd numele pe cap. Ei erau kntrebuinyayi kn slujba Casei Domnului, dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus.

25

Cqci David a zis: ,,Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat odihnq poporului Squ, wi va locui pe vecie la Ierusalim;

26

wi Leviyii nu vor mai avea sq poarte cortul wi toate uneltele pentru slujba lui.``

27

Dupq cele din urmq porunci ale lui David, numqrqtoarea fiilor lui Levi s`a fqcut dela vkrsta de douqzeci de ani kn sus.

28

Puwi lkngq fiii lui Aaron pentru slujba Casei Domnului, ei aveau sq kngrijeascq de curyi wi de odqi, de curqyirea tuturor lucrurilor sfinte, de kmplinirea slujbei kn Casa lui Dumnezeu,

29

de pknile pentru punerea knaintea Domnului, de floarea de fqinq pentru darurile de mkncare, de plqcintele fqrq aluat, de turtele coapte kn tigae wi de turtele prqjite, de toate mqsurile de kncqpere wi de lungime;

30

ei aveau sq stea kn fiecare dimineayq wi kn fiecare searq, ca sq laude wi sq mqreascq pe Domnul,

31

wi sq aducq nekncetat knaintea Domnului toate arderile de tot Domnului, kn zilele de Sabat, de lunq nouq wi de sqrbqtori, dupq numqrul wi obiceiurile rknduite.

32

Kngrijeau de cortul kntklnirii, de sfkntul locaw wi de fiii lui Aaron, frayii lor, pentru slujba Casei Domnului.

1 Chronicles 24

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com