Rumanian Bible Cornilescu Version

Ruth 4

1 Samuel

Return to Index

Chapter 1

1

Era un om din Ramataim-Yofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Yuf, Efratit.

2

El avea douq neveste; una se numea Ana, iar cealaltq Penina. Penina avea copii, dar Ana n`avea.

3

Omul acesta se suia kn fiecare an din cetatea sa la Silo, ca sq se knchine... knaintea Domnului owtirilor wi sq -I aducq jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni wi Fineas, preoyi ai Domnului.

4

Kn ziua cknd kwi aducea Elcana jertfa, dqdea pqryi nevestei sale Penina, tuturor fiilor, wi tuturor fiicelor pe cari le avea de la ea.

5

Dar Anei ki dqdea o parte kndoitq; cqci iubea pe Ana. Dar Domnul o fqcuse stearpq.

6

Protivnica ei o knyepa dese ori, ca s`o facq sq se mknie, pentru cq Domnul o fqcuse stearpq.

7

Wi kn toyi anii era awa. Orideckteori se suia Ana la casa Domnului, Penina o knyepa la fel. Atunci ea plkngea wi nu mknca.

8

Elcana, bqrbatul ei, ki zicea: ,,Ano, pentruce plkngi, wi nu mqnknci? Pentruce yi-este kntristatq inima? Oare nu preyuiesc eu pentru tine mai mult deckt zece fii?``

9

Ana s`a sculat, dupqce au mkncat wi au bqut ei la Silo. Preotul Eli wedea pe un scaun, lkngq unul din uwiorii Templului Domnului.

10

Wi Ana se ruga Domnului cu sufletul amqrkt wi plkngea!

11

Ea a fqcut o juruinyq, wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul owtirilor! Dacq vei binevoi sq cauyi spre kntristarea roabei Tale, dacq-Yi vei aduce... aminte de mine wi nu vei uita pe roaba Ta, wi dacq vei da roabei Tale un copil de parte bqrbqteascq, kl voi knchina Domnului pentru toate zilele vieyii lui, wi brici...... nu va trece peste capul lui.``

12

Fiindcq ea stqtea multq vreme kn rugqciune knaintea Domnului, Eli se uita cu bqgare de seamq la gura ei.

13

Ana vorbea kn inima ei, wi numai buzele wi le miwca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea cq este beatq,

14

wi i -a zis: ,,Pknq cknd vei fi beatq? Du-te de te trezewte.``

15

Ana a rqspuns: ,,Nu, domnul meu, eu sknt o femeie care sufere kn inima ei, wi n`am bqut nici vin, nici bquturq ameyitoare; ci kmi vqrsam sufletul knaintea Domnului.

16

Sq nu iei pe roaba ta drept o femeie stricatq, cqci numai prea multa mea durere wi supqrare m`a fqcut sq vorbesc pknq acum.``

17

Eli a luat din nou cuvkntul, wi a zis: ,,Du-te kn pace, wi Dumnezeul lui Israel sq asculte rugqciunea pe care I-ai fqcut -o!``

18

Ea a zis: ,,Sq capete roaba ta trecerea knaintea ta!`` Wi femeia a plecat. A mkncat, wi faya ei n`a mai fost aceeaw.

19

S`au sculat disdedimineayq, wi, dupqce s`au knchinat pknq la pqmknt knaintea Domnului, s`au kntors wi au venit acasq la Rama.

20

Cknd i s`au kmplinit zilele, Ana a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut un fiu, cqruia i -a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), ,,cqci`` a zis ea, ,,dela Domnul l-am cerut.``

21

Bqrbatul squ Elcana s`a suit apoi cu toatq casa lui, sq aducq Domnului jertfa de peste an, wi sq-wi kmplineascq juruinya.

22

Dar Ana nu s`a suit, wi a zis bqrbatului ei: ,,Cknd voi knyerca copilul, kl voi duce, ca sq fie pus knaintea Domnului wi sq rqmknq acolo pentru totdeauna....``

23

Elcana, bqrbatul ei, i -a zis: ,,Fq ce vei crede, awteaptq pknq -l vei knyerca. Numai kmplineascq-Wi Domnul cuvkntul Lui!`` Wi femeia a rqmas acasq, wi a dat ykyq fiului ei, pknq l -a knyercat.

24

Cknd l -a knyercat, l -a suit cu ea, wi a luat trei tauri, o efq de fqinq, wi un burduf cu vin. L -a dus kn casa Domnului la Silo: copilul era kncq mic de tot.

25

Au junghiat taurii, wi au dus copilul la Eli.

26

Ana a zis: ,,Domnul meu, iartq-mq! Ckt este de adevqrat cq sufletul tqu trqiewte, domnul meu, atkt este de adevqrat cq eu sknt femeia aceea care stqteam aici lkngq tine wi mq rugam Domnului.

27

Pentru copilul acesta mq rugam, wi Domnul a ascultat rugqciunea pe care I -o fqceam.

28

De aceea vreau sq -l dau Domnului: toatq viaya lui sq fie dat Domnului.`` Wi s`au knchinat acolo knaintea Domnului.

1 Samuel 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com