Rumanian Bible Cornilescu Version

Joshua 3

Joshua

Return to Index

Chapter 4

1

Dupqce a isprqvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua:

2

,,Ia doisprezece bqrbayi din popor, ckte un bqrbat din fiecare seminyie.

3

Dq-le porunca urmqtoare: ,Luayi de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s`au oprit preoyii, douqsprezece pietre, pe cari sq le duceyi cu voi, wi sq le puneyi kn locul unde veyi petrece noaptea aceasta.``

4

Iosua a chemat pe cei doisprezece bqrbayi, pe cari i -a ales dintre copiii lui Israel, ckte un bqrbat de fiecare seminyie.

5

Wi le -a zis: ,,Treceyi knaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, kn mijlocul Iordanului, wi fiecare din voi sq ia o piatrq pe umqr, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui Israel,

6

pentru ca acesta sq fie un semn de aducere aminte kn mijlocul vostru. Cknd vor kntreba copiii vowtri kntr`o zi: ,Ce knsemneazq pietrele acestea pentru voi?`

7

sq le spuneyi: ,Apele Iordanului s`au despicat kn douq knaintea chivotului legqmkntului Domnului; cknd a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s`au despicat kn douq, wi pietrele acestea sq fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel.``

8

Copiii lui Israel au fqcut awa cum le poruncise Iosua. Au luat douqsprezece pietre din mijlocul Iordanului, cum spusese lui Iosua Domnul, dupq numqrul seminyiilor copiilor lui Israel, le-au luat cu ei, wi le-au pus kn locul unde aveau sq rqmknq peste noapte.

9

Iosua a ridicat wi el douqsprezece pietre kn mijlocul Iordanului, kn locul unde se opriserq picioarele preoyilor cari duceau chivotul legqmkntului; wi ele au rqmas acolo pknq kn ziua de azi.

10

Preoyii cari duceau chivotul au stqtut kn mijlocul Iordanului pknq la deplina kmplinire a celor ce poruncise lui Iosua Domnul sq spunq poporului, potrivit cu tot ce poruncise Moise lui Iosua. Wi poporul s`a grqbit sq treacq.

11

Dupq ce a isprqvit de trecut tot poporul, chivotul Domnului wi preoyii au trecut knaintea poporului.

12

Fiii lui Ruben, fiii lui Gad, wi jumqtate din seminyia lui Manase, au trecut knarmayi knaintea copiilor lui Israel, cum le spusese Moise.

13

Aproape patruzeci de mii de bqrbayi, pregqtiyi de rqzboi, au trecut gata de luptq knaintea Domnului kn ckmpia Ierihonului.

14

Kn ziua aceea, Domnul a knqlyat pe Iosua knaintea kntregului Israel; wi s`au temut de el, cum se temuserq de Moise, kn toate zilele vieyii lui.

15

Domnul a zis lui Iosua:

16

,,Poruncewte preoyilor cari duc chivotul mqrturiei, sq iasq din Iordan.``

17

Wi Iosua a poruncit preoyilor: ,,Iewiyi din Iordan.``

18

Cknd au iewit preoyii, cari duceau chivotul legqmkntului Domnului, din mijlocul Iordanului, wi cknd au cqlcat cu talpa picioarelor pe uscat, apele Iordanului s`au kntors la locul lor, wi s`au revqrsat ca mai knainte peste toate malurile lui.

19

Poporul a iewit din Iordan kn ziua a zecea a lunii kntki, wi a tqbqrkt la Ghilgal, la marginea de rqsqrit a Ierihonului.

20

Iosua a ridicat la Ghilgal cele douqsprezece pietre pe cari le luaserq din Iordan.

21

El a zis copiilor lui Israel: ,,Cknd vor kntreba copiii vowtri kntr`o zi pe pqrinyii lor: ,Ce knsemneazq pietrele acestea?`

22

sq knvqyayi pe copiii vowtri, wi sq le spuneyi: ,Israel a trecut Iordanul acesta pe uscat.

23

Cqci Domnul, Dumnezeul vostru, a secat knaintea voastrq apele Iordanului pknq ce ayi trecut, dupq cum fqcuse Domnul, Dumnezeul vostru, la Marea Rowie, pe care a secat -o knaintea noastrq pknq am trecut,

24

pentru ca toate popoarele pqmkntului sq wtie cq mkna Domnului este puternicq, wi sq vq temeyi totdeauna de Domnul, Dumnezeul vostru.``

Joshua 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com