Rumanian Bible Cornilescu Version

Numbers 29

Numbers

Return to Index

Chapter 30

1

Moise a vorbit cqpeteniilor seminyiilor copiilor lui Israel, wi a zis: ,,Iatq ce poruncewte Domnul.

2

Cknd un om va face o juruinyq Domnului, sau un jurqmknt prin care se va lega printr`o fqgqduialq, sq nu-wi calce cuvkntul, ci sq facq potrivit cu tot ce i -a iewit din gurq.

3

Cknd o femeie va face o juruinyq Domnului wi se va lega printr`o fqgqduialq, kn tinereya ei wi kn casa tatqlui ei,

4

wi tatql ei va afla de juruinya pe care a fqcut -o ea wi de fqgqduiala cu care s`a legat, -dacq nu -i zice nimic kn ziua cknd aflq de juruinya ei, toate juruinyele ei vor fi primite, wi orice fqgqduialq cu care s`a legat ea, va fi primitq;

5

dar dacq tatql ei nu -i dq voie kn ziua cknd ia cunowtinyq de juruinya ei, toate juruinyele ei wi toate fqgqduielile cu cari se va fi legat ea, nu vor avea nici o tqrie; wi Domnul o va ierta, pentrucq nu i -a dat voie tatql ei.

6

Cknd se va mqrita, dupq ce a fqcut juruinye sau dupq ce s`a legat printr`un cuvknt iewit de pe buzele ei,

7

wi bqrbatul ei va lua cunowtinyq de lucrul acesta, wi nu -i va zice nimic kn ziua cknd va lua cunowtinyq de ele, juruinyele ei vor rqmknea kn picioare; wi fqgqduielile cu cari se va fi legat ea vor rqmknea kn picioare;

8

dar dacq bqrbatul ei nu -i dq voie kn ziua cknd ia cunowtinyq de juruinya ei, el va desfiinya juruinya pe care a fqcut -o wi cuvkntul scqpat de pe buzele ei, cu care s`a legat ea; wi Domnul o va ierta.

9

Juruinya unei femei vqduve sau despqryite de bqrbat, fqgqduinya cu care se va fi legat ea, va rqmknea kn picioare pentru ea.

10

Cknd o femeie, fiind kncq kn casa bqrbatului ei, va face juruinye sau se va lega cu vreun jurqmknt,

11

wi bqrbatul ei va afla de lucru acesta, -dacq nu -i zice nimic wi n`o oprewte, toate juruinyele ei vor rqmknea kn picioare, wi toate fqgqduinyele prin cari se va fi legat ea, vor rqmknea kn picioare;

12

dar dacq bqrbatul ei nu le primewte kn ziua cknd aflq de ele, orice juruinyq wi orice fqgqduialq iewite de pe buzele ei nu vor avea nici un prey, bqrbatul ei nu le -a primit; wi Domnul o va ierta.

13

Bqrbatul ei poate kntqri wi bqrbatul ei poate desfiinya orice juruinyq, orice jurqmknt cu care se leagq ea ca sq-wi mkhneascq sufletul.

14

Wi anume, dacq nu -i zice nimic zi de zi, dupq ce aflq de lucrul acesta, el kntqrewte astfel toate juruinyele wi toate fqgqduielile cu cari s`a legat ea; le kntqrewte pentru cq nu i -a zis nimic kn ziua cknd a aflat de ele.

15

Dar dacq nu le primewte, dupq ce a trecut ziua kn care le -a aflat, va fi vinovat de pqcatul nevestei lui.``

16

Acestea sknt legile pe cari le -a dat lui Moise Domnul, ca sq aibq putere kntre un bqrbat wi nevasta lui, kntre un tatq wi fata lui, cknd ea este kn tinereyq wi acasq la tatql ei.

Numbers 31

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com