Rumanian Bible Cornilescu Version

Leviticus 1

Leviticus

Return to Index

Chapter 2

1

Cknd va aduce cineva Domnului un dar ca jertfq de mkncare, darul lui sq fie din floarea fqinii: sq toarne untdelemn peste ea, wi sq adauge wi tqmkie.

2

S`o aducq preoyilor, fiilor lui Aaron; preotul sq ia un pumn din aceastq floare a fqinii, stropitq cu untdelemn, kmpreunq cu toatq tqmkia, wi s`o ardq pe altar ca jertfq de aducere aminte. Acesta este un dar de mkncare de un miros plqcut Domnului.

3

Ce va rqmknea din darul acesta de mkncare, sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sfknt kntre jertfele de mkncare, mistuite de foc knaintea Domnului.

4

Dacq vei aduce ca jertfq de mkncare un dar din ceea ce se coace kn cuptor, sq aduci niwte turte nedospite, fqcute din floare de fqinq, frqmkntate cu untdelemn, wi niwte plqcinte nedospite, stropite cu untdelemn.

5

Dacq darul tqu, adus ca jertfq de mkncare, va fi o turtq coaptq kn tigae, sq fie fqcutq din floarea fqinii, nedospitq wi frqmkntatq cu untdelemn.

6

S`o frkngi kn bucqyi, wi sq torni untdelemn pe ea; acesta este un dar adus ca jertfq de mkncare.

7

Dacq darul tqu adus ca jertfq de mkncare va fi o turtq coaptq pe grqtar, sq fie fqcutq din floarea fqinii, frqmkntatq cu untdelemn.

8

Darul de mkncare fqcut din aceste lucruri sq -l aduci Domnului; wi anume, sq fie dat preotului, care -l va aduce pe altar.

9

Preotul va lua din darul de mkncare partea care trebuie adusq ca aducere aminte, wi o va arde pe altar. Acesta este un dar adus ca jertfq de mkncare, de un miros plqcut Domnului.

10

Ce va rqmknea din darul acesta de mkncare, sq fie al lui Aaron wi al fiilor lui; acesta este un lucru prea sfknt kntre darurile mistuite de foc knaintea Domnului.

11

Niciunul din darurile, pe cari le veyi aduce ca jertfq de mkncare knaintea Domnului, sq nu fie fqcut cu aluat; cqci nu trebuie sq ardeyi nimic cu aluat sau cu miere, ca jertfq de mkncare mistuitq de foc knaintea Domnului.

12

Ca jertfq de mkncare din cele dintki roade, veyi putea sq le aduceyi Domnului; dar ca dar de mkncare de un miros plqcut, sq nu fie aduse pe altar.

13

Toate darurile tale de mkncare sq le sqrezi cu sare; sq nu lawi sq lipseascq niciodatq de pe darurile tale de mkncare sarea, care este semnul legqmkntului Dumnezeului tqu; la toate darurile tale de mkncare sq aduci sare.

14

Dacq vei aduce Domnului un dar ca jertfq de mkncare din cele dintki roade, sq aduci ca dar de mkncare din cele dintki roade ale tale, spice coapte de curknd, prqjite la foc wi boabe noi pisate.

15

Sq torni untdelemn pe ele, wi sq adaugi wi tqmkie; acesta este un dar de mkncare.

16

Preotul sq ardq ca aducere aminte o parte din boabele pisate wi din untdelemn, cu toatq tqmkia. Acesta este un dar adus ca jertfq de mkncare, mistuitq de foc knaintea Domnului.

Leviticus 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com