Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 40

Leviticus

Return to Index

Chapter 1

1

Domnul a chemat pe Moise; i -a vorbit din cortul kntklnirii, wi a zis:

2

,,Vorbewte copiilor lui Israel, wi spune-le: Cknd cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, sq -l aducq din vite, fie din cireadq fie din turmq.

3

Dacq darul lui va fi o ardere de tot din cireadq, sq -l aducq din partea bqrbqteascq fqrq cusur; wi anume sq -l aducq la uwa cortului kntklnirii, knaintea Domnului, ca sq fie plqcut Domnului.

4

Sq-wi punq mkna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot, wi va fi primit de Domnul, ca sq facq ispqwire pentru el.

5

Sq junghie viyelul knaintea Domnului; wi preoyii, fiii lui Aaron, sq aducq skngele, wi sq -l stropeascq de jur kmprejur pe altarul dela uwa cortului kntklnirii.

6

Sq jupoaie viyelul adus ca ardere de tot, wi sq -l taie kn bucqyi.

7

Fiii preotului Aaron sq facq foc pe altar wi sq punq lemne pe foc.

8

Preoyii, fiii lui Aaron, sq aweze bucqyile, capul wi grqsimea, pe lemnele puse pe focul de pe altar.

9

Sq spele cu apq mqruntaiele wi picioarele; wi preotul sq le ardq toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

10

Dacq darul lui va fi o ardere de tot din turmq, de miei sau capre, sq aducq o parte bqrbqteascq fqrq cusur.

11

Sq -l junghie kn partea de miazqnoapte a altarului, knaintea Domnului; wi preoyii, fiii lui Aaron, sq -i stropeascq skngele pe altar de jur kmprejur.

12

El sq -l taie kn bucqyi; wi preotul sq le punq, kmpreunq cu capul wi grqsimea, pe lemnele din focul de pe altar.

13

Sq spele cu apq mqruntaiele wi picioarele, wi preotul sq le aducq pe toate, wi sq le ardq pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

14

Dacq darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din pqsqri, sq -l aducq din turturele sau din pui de porumbel.

15

Preotul sq aducq pasqrea pe altar; sq -i despice capul cu unghia, wi s`o ardq pe altar, iar skngele sq i se scurgq pe un perete al altarului.

16

Sq scoatq guwa cu penele ei, wi s`o arunce lkngq altar, spre rqsqrit, kn locul unde se strknge cenuwa.

17

Sq -i frkngq aripile, fqrq sq le deslipeascq; wi preotul sq ardq pasqrea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

Leviticus 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com