Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 39

Exodus

Return to Index

Chapter 40

1

Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

2

,,Kn ziua kntki a lunii kntki, sq kntinzi locawul cortului kntklnirii.

3

Sq pui kn el chivotul mqrturiei, wi knaintea chivotului sq atkrni perdeaua dinlquntru.

4

Apoi sq aduci masa, wi sq pui pe ea cele rknduite. Dupq aceea, sq aduci sfewnicul, wi sq -i awezi candelele.

5

Altarul de aur pentru tqmkie sq -l awezi knaintea chivotului mqrturiei, wi sq atkrni perdeaua la uwa cortului.

6

Sq awezi altarul pentru arderile de tot knaintea uwii locawului cortului kntklnirii.

7

Ligheanul sq -l awezi kntre cortul kntklnirii wi altar, wi sq pui apq kn el.

8

Sq awezi curtea de jur kmprejur, wi sq pui perdeaua la poarta curyii.

9

Sq iei untdelemnul pentru ungere, sq ungi cu el cortul wi tot ce cuprinde el, wi sq -l sfinyewti, cu toate uneltele lui; wi va fi sfknt.

10

Sq ungi altarul pentru arderile de tot wi toate uneltele lui, wi sq sfinyewti altarul; wi altarul va fi prea sfknt.

11

Sq ungi ligheanul cu piciorul lui, wi sq -l sfinyewti.

12

Apoi sq aduci pe Aaron wi pe fiii lui la uwa cortului kntklnirii, wi sq -i speli cu apq.

13

Sq kmbraci pe Aaron cu vewmintele sfinte, sq -l ungi, wi sq -l sfinyewti, ca sq-Mi facq slujba de preot.

14

Sq chemi wi pe fiii lui, sq -i kmbraci cu tunicile,

15

wi sq -i ungi cum ai uns pe tatql lor, ca sq-Mi facq slujba de preoyi. Kn puterea acestei ungeri, ei vor avea pururea dreptul preoyiei, printre urmawii lor.``

16

Moise a fqcut kntocmai cum ki poruncise Domnul; awa a fqcut.

17

Kn ziua kntki a lunii kntki a anului al doilea, cortul era awezat.

18

Moise a awezat cortul; i -a pus picioarele, a awezat sckndurile wi verigile, wi a ridicat stklpii.

19

A kntins knvelitoarea care slujea de acoperiw deasupra cortului, wi pe deasupra a pus knvelitoarea acoperiwului cortului, cum poruncise lui Moise Domnul.

20

Apoi a luat mqrturia, wi a pus -o kn chivot; a pus drugii la chivot, wi a awezat capacul ispqwirii deasupra chivotului.

21

A adus chivotul kn cort; a atkrnat perdeaua despqryitoare knaintea lui, wi a acoperit astfel chivotul mqrturirei, cum poruncise lui Moise Domnul.

22

A awezat masa kn cortul kntklnirii, kn partea de miazqnoapte a cortului, dincoace de perdeaua dinlquntru;

23

wi a pus pe ea pknile, knaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

24

Apoi a awezat sfewnicul kn cortul kntklnirii, kn faya mesei, kn partea de miazqzi a cortului;

25

wi i -a awezat candelele, knaintea Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

26

Apoi a awezat altarul de aur kn cortul kntklnirii kn faya perdelei dinlquntru;

27

a ars pe el tqmkie mirositoare, cum poruncise lui Moise Domnul.

28

A awezat perdeaua la uwa cortului.

29

A awezat altarul pentru arderile de tot la uwa locawului cortului kntklnirii; wi a adus pe el arderea de tot wi jertfa de mkncare, cum poruncise lui Mosie Domnul.

30

A awezat ligheanul kntre cortul kntklnirii wi altar, wi a pus kn el apq pentru spqlat.

31

Moise, Aaron wi fiii lui wi-au spqlat mkinile wi picioarele kn el;

32

cknd intrau kn cortul kntklnirii wi se apropiau de altar, se spqlau, cum poruncise lui Moise Domnul.

33

Apoi a ridicat curtea kmprejurul cortului wi altarului, wi a pus perdeaua la poarta curyii. Astfel a isprqvit Moise lucrarea.

34

Atunci norul a acoperit cortul kntklnirii, wi slava Domnului a umplut cortul.

35

Moise nu putea sq intre kn cortul kntklnirii, pentrucq norul stqtea deasupra lui, wi slava Domnului umplea cortul.

36

Ckt au yinut cqlqtoriile lor, copiii lui Israel porneau numai cknd se ridica norul deasupra cortului.

37

Wi cknd nu se ridica norul, nu porneau, pknq ce nu se ridica.

38

Norul Domnului era deasupra cortului ziua; iar noaptea, era un foc, knaintea kntregei case a lui Israel, kn timpul tuturor cqlqtoriilor lor

Leviticus 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com