Rumanian Bible Cornilescu Version

Exodus 16

Exodus

Return to Index

Chapter 17

1

Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, dupq cqlqtoriile zilnice, pe cari poruncise Domnul sq le facq; wi au tqbqrkt la Refidim. Acolo poporul n`a gqsit apq de bqut.

2

Atunci poporul a cqutat ceartq cu Moise. Ei au zis: ,,Dq-ne apq sq bem!`` Moise le -a rqspuns: ,,Pentruce cqutayi ceartq cu mine? Pentruce ispitiyi pe Domnul?``

3

Poporul stqtea acolo, chinuit de sete, wi ckrtea kmpotriva lui Moise. El zicea: ,,Pentruce ne-ai scos din Egipt, ca sq ne faci sq murim de sete aici cu copiii wi turmele noastre?``

4

Moise a strigat cqtre Domnul, wi a zis: ,,Ce sq fac cu poporul acesta? Kncq puyin, wi au sq mq ucidq cu pietre.``

5

Domnul a zis lui Moise: ,,Treci knaintea poporului, wi ia cu tine vreo ckyiva din bqtrknii lui Israel; ia-yi kn mknq wi toiagul cu care ai lovit rkul, wi pornewte!

6

Iatq, Eu voi sta knaintea ta pe stknca Horebului; vei lovi stknca, wi va ykwni apq din ea, wi poporul va bea.`` Moise a fqcut awa, kn faya bqtrknilor lui Israel.

7

El a numit locul acela ,,Masa wi Meriba`` (Ispitq wi ceartq), cqci copiii lui Israel se certaserq, wi ispitiserq pe Domnul, zicknd: ,,Este oare Domnul kn mijlocul nostru, sau nu este?``

8

Amalec a venit sq batq pe Israel la Refidim.

9

Atunci Moise a zis lui Iosua: ,,Alege niwte bqrbayi, wi iewi de luptq kmpotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mkne pe vkrful dealului cu toiagul lui Dumnezeu kn mknq.``

10

Iosua a fqcut ce -i spusese Moise, wi a iewit sq lupte kmpotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron wi Hur s`au suit pe vkrful dealului.

11

Cknd kwi ridica Moise mkna, era mai tare Israel; wi cknd kwi lqsa mknq kn jos, era mai tare Amalec.

12

Mknile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatrq, au pus -o subt el, wi el a wezut pe ea. Aaron wi Hur ki sprijineau mknile, unul deoparte, iar altul de alta; wi mknile lui au rqmas kntinse pknq la asfinyitul soarelui.

13

Wi Iosua a biruit pe Amalec wi poporul lui, cu tqiwul sqbiei.

14

Domnul a zis lui Moise: ,,Scrie lucrul acesta kn carte, ca sq se pqstreze aducerea aminte, wi spune lui Iosua cq voi wterge pomenirea lui Amalec de subt ceruri.``

15

Moise a zidit un altar, wi i -a pus numele ,,Domnul, steagul meu.``

16

El a zis: ,,Pentrucq wi -a ridicat mkna kmpotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta rqzboi kmpotriva lui Amalec, din neam kn neam!``

Exodus 18

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com