Rumanian Bible Cornilescu Version

Genesis 47

Genesis

Return to Index

Chapter 48

1

Dupq aceea, au venit wi au spus lui Iosif: ,,Tatql tqu este bolnav.`` Wi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai sqi, Manase wi Efraim.

2

Au dat de wtire lui Iacov, wi i-au spus: ,,Iatq cq fiul tqu Iosif vine la tine.`` Wi Israel wi -a adunat puterile, wi s`a awezat pe pat.

3

Iacov a zis lui Iosif: ,,Dumnezeul Cel Atotputernic mi S`a arqtat la Luz, kn yara Canaan, wi m`a binecuvkntat.

4

El mi -a zis: ,,Te voi face sq crewti, te voi knmulyi, wi voi face din tine o ceatq de popoare; voi da yara aceasta seminyei tale dupq tine, ca s`o stqpkneascq pentru totdeauna.

5

Acum, cei doi fii, cari yi s`au nqscut kn yara Egiptului, knainte de venirea mea la tine kn Egipt, vor fi ai mei; Efraim wi Manase vor fi ai mei, ca wi Ruben wi Simeon.

6

Dar copiii, pe cari i-ai nqscut dupq ei, vor fi ai tqi; ei vor purta numele frayilor lor kn partea lor de mowtenire.

7

La kntoarcerea mea din Padan, Rahela a murit pe drum lkngq mine, kn yara Canaan, la o depqrtare bunicicq de Efrata; wi am kngropat -o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.``

8

Israel s`a uitat la fiii lui Iosif, wi a zis: ,,Cine sknt acewtia?``

9

Iosif a rqspuns tatqlui squ: ,,Sknt fiii mei, pe cari mi i -a dat Dumnezeu aici.`` Israel a zis: ,,Apropie -i, te rog, de mine, ca sq -i binecuvintez.``

10

Ochii lui Israel erau kngreuiayi de bqtrkneyq, awa cq nu mai putea sq vadq. Iosif i -a apropiat de el; wi Israel i -a sqrutat, wi i -a kmbrqyiwat.

11

Israel a zis lui Iosif: ,,Nu credeam cq am sq-yi mai vqd faya, wi iatq cq Dumnezeu m`a fqcut sq-yi vqd wi sqmknya.``

12

Iosif i -a dat la o parte de lkngq genunchii tatqlui squ, wi s`a aruncat cu faya la pqmknt knaintea lui.

13

Apoi Iosif i -a luat pe amkndoi, pe Efraim cu mkna dreaptq, la stknga lui Israel, wi pe Manase cu mkna stkngq, la dreapta lui Israel, wi i -a adus aproape de el.

14

Israel wi -a kntins mkna dreaptq wi a pus -o pe capul lui Efraim, care era cel mai tknqr, iar mkna stkngq a pus -o pe capul lui Manase; knadins wi -a kncruciwat mknile astfel, cqci Manase era cel dintki nqscut.

15

A binecuvkntat pe Iosif, wi a zis: ,,Dumnezeul, knaintea cqruia au umblat pqrinyii mei, Avraam wi Isaac, Dumnezeul, care m`a cqlquzit de cknd m`am nqscut, pknq kn ziua aceasta,

16

Kngerul, care m`a izbqvit de orice rqu, sq binecuvinteze pe copiii acewtia! Ei sq poarte numele meu wi numele pqrinyilor mei, Avraam wi Isaac, wi sq se knmulyeascq foarte mult kn mijlocul yqrii!``

17

Lui Iosif nu i -a venit bine cknd a vqzut cq tatql squ kwi pune mkna dreaptq pe capul lui Efraim; deaceea a apucat mkna tatqlui squ, ca s`o ia de pe capul lui Efraim, wi s`o kndrepte pe al lui Manase.

18

Wi Iosif a zis tatqlui squ: ,,Nu awa, tatq, cqci acela este cel kntki nqscut; pune-yi mkna dreaptq pe capul lui.``

19

Tatql squ n`a vrut, ci a zis: ,,Wtiu, fiule, wtiu; wi el va ajunge un popor, wi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic va fi mai mare deckt el; wi sqmknya lui va ajunge o ceatq de neamuri.``

20

El i -a binecuvkntat kn ziua aceea, wi a zis: ,,Numele tqu kl vor kntrebuinya Israeliyii cknd vor binecuvknta, zicknd: ,Dumnezeu sq Se poarte cu tine cum S`a purtat cu Efraim wi cu Manase!`` Wi a pus astfel pe Efraim knaintea lui Manase.

21

Israel a zis lui Iosif: ,,Iatq cq kn curknd am sq mor! Dar Dumnezeu va fi cu voi, wi vq va aduce knapoi kn yara pqrinyilor vowtri.

22

Kyi dau, mai mult deckt frayilor tqi, o parte, pe care am luat -o din mkna Amoriyilor cu sabia mea wi cu arcul meu.``

Genesis 49

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com