Free Online Korean Bible Study


Psalms 110

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

110:1 ( 다 윗 의 시 ) 여 호 와 께 서 내 주 에 게 말 씀 하 시 기 를 내 가 네 원 수 로 네 발 등 상 되 게 하 기 까 지 너 는 내 우 편 에 앉 으 라 하 셨 도 다

110:2 여 호 와 께 서 시 온 에 서 부 터 주 의 권 능 의 홀 을 내 어 보 내 시 리 니 주 는 원 수 중 에 서 다 스 리 소 서

110:3 주 의 권 능 의 날 에 주 의 백 성 이 거 룩 한 옷 을 입 고 즐 거 이 헌 신 하 니 새 벽 이 슬 같 은 주 의 청 년 들 이 주 께 나 오 는 도 다

110:4 여 호 와 는 맹 세 하 고 변 치 아 니 하 시 리 라 이 르 시 기 를 너 는 멜 기 세 덱 의 반 차 를 좇 아 영 원 한 제 사 장 이 라 하 셨 도 다

110:5 주 의 우 편 에 계 신 주 께 서 그 노 하 시 는 날 에 열 왕 을 쳐 서 파 하 실 것 이 라

110:6 열 방 중 에 판 단 하 여 시 체 로 가 득 하 게 하 시 고 여 러 나 라 의 머 리 를 쳐 서 파 하 시 며

110:7 길 가 의 시 냇 물 을 마 시 고 인 하 여 그 머 리 를 드 시 리 로 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase