Free Online Korean Bible Study


Psalms 93

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

93:1 여 호 와 께 서 통 치 하 시 니 스 스 로 권 위 를 입 으 셨 도 다 여 호 와 께 서 능 력 을 입 으 시 며 띠 셨 으 므 로 세 계 도 견 고 히 서 서 요 동 치 아 니 하 도 다

93:2 주 의 보 좌 는 예 로 부 터 견 고 히 섰 으 며 주 는 영 원 부 터 계 셨 나 이 다

93:3 여 호 와 여, 큰 물 이 소 리 를 높 였 고 큰 물 이 그 소 리 를 높 였 고 큰 물 이 그 물 결 을 높 이 나 이 다

93:4 높 이 계 신 여 호 와 의 능 력 은 많 은 물 소 리 와 바 다 의 큰 파 도 보 다 위 대 하 시 니 이 다

93:5 여 호 와 여, 주 의 증 거 하 심 이 확 실 하 고 거 룩 함 이 주 의 집 에 합 당 하 여 영 구 하 리 이 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase