Free Online Korean Bible Study


Psalms 61

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

61:1 ( 다 윗 의 시. 영 장 으 로 현 악 에 맞 춘 노 래 ) 하 나 님 이 여, 나 의 부 르 짖 음 을 들 으 시 며 내 기 도 에 유 의 하 소 서

61:2 내 마 음 이 눌 릴 때 에 땅 끝 에 서 부 터 주 께 부 르 짖 으 오 리 니 나 보 다 높 은 바 위 에 나 를 인 도 하 소 서

61:3 주 는 나 의 피 난 처 시 요 원 수 를 피 하 는 견 고 한 망 대 심 이 니 이 다

61:4 내 가 영 원 히 주 의 장 막 에 거 하 며 내 가 주 의 날 개 밑 에 피 하 리 이 다 ( 셀 라 )

61:5 하 나 님 이 여, 내 서 원 을 들 으 시 고 주 의 이 름 을 경 외 하 는 자 의 얻 을 기 업 을 내 게 주 셨 나 이 다

61:6 주 께 서 왕 으 로 장 수 케 하 사 그 나 이 여 러 대 에 미 치 게 하 시 리 이 다

61:7 저 가 영 원 히 하 나 님 앞 에 거 하 리 니 인 자 와 진 리 를 예 비 하 사 저 를 보 호 하 소 서

61:8 그 리 하 시 면 내 가 주 의 이 름 을 영 원 히 찬 양 하 며 매 일 나 의 서 원 을 이 행 하 리 이 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase