Free Online Korean Bible Study


Psalms 43

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

43:1 하 나 님 이 여, 나 를 판 단 하 시 되 경 건 치 아 니 한 나 라 에 향 하 여 내 송 사 를 변 호 하 시 며 간 사 하 고 불 의 한 자 에 게 서 나 를 건 지 소 서

43:2 주 는 나 의 힘 이 되 신 하 나 님 이 시 어 늘 어 찌 하 여 나 를 버 리 셨 나 이 까 ? 내 가 어 찌 하 여 원 수 의 압 제 로 인 하 여 슬 프 게 다 니 나 이 까 ?

43:3 주 의 빛 과 주 의 진 리 를 보 내 어 나 를 인 도 하 사 주 의 성 산 과 장 막 에 이 르 게 하 소 서

43:4 그 런 즉 내 가 하 나 님 의 단 에 나 아 가 나 의 극 락 의 하 나 님 께 이 르 리 이 다 하 나 님 이 여, 나 의 하 나 님 이 여, 내 가 수 금 으 로 주 를 찬 양 하 리 이 다

43:5 내 영 혼 아 ! 네 가 어 찌 하 여 낙 망 하 며 어 찌 하 여 내 속 에 서 불 안 하 여 하 는 고 너 는 하 나 님 을 바 라 라 ! 나 는 내 얼 굴 을 도 우 시 는 내 하 나 님 을 오 히 려 찬 송 하 리 로 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase