Free Online Korean Bible Study


Psalms 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

13:1 ( 다 윗 의 시. 영 장 으 로 한 노 래 ) 여 호 와 여, 어 느 때 까 지 니 이 까 나 를 영 영 히 잊 으 시 나 이 까 주 의 얼 굴 을 나 에 게 서 언 제 까 지 숨 기 시 겠 나 이 까

13:2 내 가 나 의 영 혼 에 경 영 하 고 종 일 토 록 마 음 에 근 심 하 기 를 어 느 때 까 지 하 오 며 내 원 수 가 나 를 쳐 서 자 긍 하 기 를 어 느 때 까 지 하 리 이 까

13:3 여 호 와 내 하 나 님 이 여, 나 를 생 각 하 사 응 답 하 시 고 나 의 눈 을 밝 히 소 서 두 렵 건 대 내 가 사 망 의 잠 을 잘 까 하 오 며

13:4 두 렵 건 대 나 의 원 수 가 이 르 기 를 내 가 저 를 이 기 었 다 할 까 하 오 며 내 가 요 동 될 때 에 나 의 대 적 들 이 기 뻐 할 까 하 나 이 다

13:5 나 는 오 직 주 의 인 자 하 심 을 의 뢰 하 였 사 오 니 내 마 음 은 주 의 구 원 을 기 뻐 하 리 이 다

13:6 내 가 여 호 와 를 찬 송 하 리 니 이 는 나 를 후 대 하 심 이 로 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase