Free Online Korean Bible Study


Psalms 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

12:1 ( 다 윗 의 시. 영 장 으 로 스 미 닛 에 맞 춘 노 래 ) 여 호 와 여, 도 우 소 서 경 건 한 자 가 끊 어 지 며 충 실 한 자 가 인 생 중 에 없 어 지 도 소 이 다

12:2 저 희 가 이 웃 에 게 각 기 거 짓 말 을 말 함 이 여 아 첨 하 는 입 술 과 두 마 음 으 로 말 하 는 도 다

12:3 여 호 와 께 서 모 든 아 첨 하 는 입 술 과 자 랑 하 는 혀 를 끊 으 시 리 니

12:4 저 희 가 말 하 기 를 우 리 의 혀 로 이 길 지 라 우 리 입 술 은 우 리 것 이 니 우 리 를 주 관 할 자 누 구 리 요 함 이 로 다

12:5 여 호 와 의 말 씀 에 가 련 한 자 의 눌 림 과 궁 핍 한 자 의 탄 식 을 인 하 여 내 가 이 제 일 어 나 저 를 그 원 하 는 안 전 지 대 에 두 리 라 하 시 도 다

12:6 여 호 와 의 말 씀 은 순 결 함 이 여 흙 도 가 니 에 일 곱 번 단 련 한 은 같 도 다

12:7 여 호 와 여, 저 희 를 지 키 사 이 세 대 로 부 터 영 영 토 록 보 존 하 시 리 이 다

12:8 비 루 함 이 인 생 중 에 높 아 지 는 때 에 악 인 이 처 처 에 횡 행 하 는 도 다

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase