Free Online Korean Bible Study


Psalms 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]    [51]    [52]    [53]    [54]    [55]    [56]    [57]    [58]    [59]    [60]    [61]    [62]    [63]    [64]    [65]    [66]    [67]    [68]    [69]    [70]    [71]    [72]    [73]    [74]    [75]    [76]    [77]    [78]    [79]    [80]    [81]    [82]    [83]    [84]    [85]    [86]    [87]    [88]    [89]    [90]    [91]    [92]    [93]    [94]    [95]    [96]    [97]    [98]    [99]    [100]    [101]    [102]    [103]    [104]    [105]    [106]    [107]    [108]    [109]    [110]    [111]    [112]    [113]    [114]    [115]    [116]    [117]    [118]    [119]    [120]    [121]    [122]    [123]    [124]    [125]    [126]    [127]    [128]    [129]    [130]    [131]    [132]    [133]    [134]    [135]    [136]    [137]    [138]    [139]    [140]    [141]    [142]    [143]    [144]    [145]    [146]    [147]    [148]    [149]    [150]   

8:1 ( 다 윗 의 시. 영 장 으 로 깃 딧 에 맞 춘 노 래 ) 여 호 와 우 리 주 여, 주 의 이 름 이 온 땅 에 어 찌 그 리 아 름 다 운 지 요 주 의 영 광 을 하 늘 위 에 두 셨 나 이 다

8:2 주 의 대 적 을 인 하 여 어 린 아 이 와 젖 먹 이 의 입 으 로 말 미 암 아 권 능 을 세 우 심 이 여 이 는 원 수 와 보 수 자 로 잠 잠 케 하 려 하 심 이 니 이 다

8:3 주 의 손 가 락 으 로 만 드 신 주 의 하 늘 과 주 의 베 풀 어 두 신 달 과 별 들 을 내 가 보 오 니

8:4 사 람 이 무 엇 이 관 대 주 께 서 저 를 권 고 하 시 나 이 까

8:5 저 를 천 사 보 다 조 금 못 하 게 하 시 고 영 화 와 존 귀 로 관 을 씌 우 셨 나 이 다

8:6 주 의 손 으 로 만 드 신 것 을 다 스 리 게 하 시 고 만 물 을 그 발 아 래 두 셨 으 니

8:7 곧 모 든 우 양 과 들 짐 승 이 며

8:8 여 호 와 우 리 주 여, 주 의 이 름 이 온 땅 에 어 찌 그 리 아 름 다 운 지 요

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase