Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

22:1 És megmutata nekem az elet vizenek tiszta folyojat, a mely ragyogo vala, mint a kristaly, az Istennek es a Baranynak kiralyiszekeből jőven ki

22:2 Az ő utczajanak közepen. És a folyovizen innen es tul eletnek faja vala, mely tizenket gyümölcsöt terem vala, minden honapban meghozvan gyümölcset; es levelei a poganyok gyogyitasara valok.

22:3 És semmi elatkozott nem lesz többe; es az Istennek es a Baranynak kiralyiszeke benne lesz; es ő szolgai szolgalnak neki;

22:4 És latjak az ő orczajat; es az ő neve homlokukon [lesz.]

22:5 És ott ejszaka nem lesz; es nem lesz szüksegök szövetnekre es napvilagra; mert az Úr Isten vilagositja meg őket, es orszagolnak örökkön örökke.

22:6 És monda nekem: E beszedek hivek es igazak: es az Úr, a szent profetak Istene bocsatotta el az ő angyalat, hogy megmutassa az ő szolgainak [azokat,] a miknek meg kell lenni hamar.

22:7 Íme eljövök hamar. Boldog, a ki megtartja e könyv profetalasanak beszedeit.

22:8 És en Janos vagyok az, a ki ezeket hallottam es lattam: es mikor hallottam es lattam, leborulek az angyal labai előtt, hogy őt imadjam, a ki nekem ezeket megmutatta vala.

22:9 Az pedig monda nekem: Meglasd, ne [tedd;] mert szolgatarsad vagyok neked, es a te atyadfiainak a profetaknak, es azoknak, a kik megtartjak e könyvnek beszedeit. Az Istent imadd.

22:10 Azutan monda nekem: Be ne pecseteld e könyv profetalasanak beszedeit, mert az idő közel van.

22:11 A ki igazsagtalan, legyen igazsagtalan ezutan is; es a ki fertelmes, legyen fertelmes ezutan is; es a ki igaz, legyen igaz ezutan is; es a ki szent, szenteltessek meg ezutan is.

22:12 És ime hamar eljövök; es az en jutalmam velem [van,] hogy megfizessek mindenkinek, a mint az ő cselekedete lesz.

22:13 Én vagyok az Alfa es az Omega, a kezdet es a veg, az első es utolso.

22:14 Boldogok, a kik megtartjak az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az eletnek fajahoz, es bemehessenek a kapukon a varosba.

22:15 De kinn [maradnak] az ebek es a bűbajosok, es a paraznak es a gyilkosok, es a balvanyimadok es mind a ki szereti es szolja a hazugsagot.

22:16 Én Jezus küldöttem az en angyalomat, hogy ezekről bizonysagot tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Davidnak ama gyökere es aga: ama fenyes es hajnali csillag.

22:17 És a Lelek es a menyasszony ezt mondjak: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjuhozik, jőjjön el; es a ki akarja, vegye az elet vizet ingyen.

22:18 Bizonysagot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv profetalasanak beszedeit hallja: [Hogy] ha valaki ezekhez hozza tesz, e könyvben megirt csapasokat veti Isten arra;

22:19 És ha valaki elvesz e profetalas könyvenek beszedeiből, az Isten annak reszet eltörli az elet könyveből, es a szent varosbol, es azokbol, a mik e könyvben megirattak.

22:20 Ezt mondja, a ki ezekről bizonysagot tesz: Bizony hamar eljövök. Ámen, bizony jövel Uram Jezus!

22:21 A mi Urunk Jezus Krisztusnak kegyelme [legyen] mindnyajan ti veletek. Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase