Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

17:1 És jöve egy a het angyal közül, a kinel a het pohar vala, es szola velem, mondvan nekem: Jövel, es megmutatom neked a nagy paraznanak karhoztatasat, a ki a sok vizen ül;

17:2 A kivel paraznalkodtak a föld kiralyai, es az ő paraznasaganak boraval megreszegedtek a föld lakosai.

17:3 És lelekben elvitt engem egy pusztaba es latek egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, a mely teljes vala karomlasnak neveivel, a melynek het feje es tiz szarva vala.

17:4 Öltözött vala pedig az asszony biborba es skarlatba, es megekesittetett vala aranynyal es dragakővel es gyöngyökkel, kezeben egy aranypohar vala, tele utalatossagokkal es az ő paraznasaganak tisztatalansagaval,

17:5 És az ő homlokara egy nev vala irva: Titok; a nagy Babilon, a paraznaknak es a föld utalatossagainak anyja.

17:6 És latam, hogy az asszony reszeg vala a szentek veretől es a Jezus bizonysagtevőinek veretől; es nagy csodalkozassal csodalkozam, mikor latam őt.

17:7 És monda nekem az angyal: Miert csodalkozol? Én megmondom neked ez asszonynak titkat es a fenevadet, a mely őt hordozza, a melynek het feje es tiz szarva van.

17:8 A fenevad, a melyet lattal, volt es nincs; es a melysegből jő fel es megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodalkoznak (a kiknek neve nincs beirva az eletnek könyvebe e vilag alapitasa ota) latvan a fenevadat, a mely vala es nincs, noha van.

17:9 Itt az elme, a melyben van bölcseseg. A het fő a het hegy, a melyen az asszony ül;

17:10 Kiraly is het van; az öte elesett, es az egyik van, a masik meg el nem jött; es mikor eljő, keves [ideig] kell annak megmaradni.

17:11 A fenevad pedig, a mely vala es nincs, az maga a nyolczadik, es a het közül valo; es a veszedelemre megy.

17:12 A tiz szarv pedig, a melyet lattal, tiz kiraly, olyanok, a kik meg birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint kiralyok egy oraig a fenevaddal.

17:13 Ezeknek egy a szandekuk; erejöket es hatalmokat is a fenevadnak adjak.

17:14 Ezek a Barany ellen viaskodnak, es a Barany meggyőzi őket, mert uraknak Ura es kiralyoknak Kiralya; es az ő vele valo hivatalosok es valasztottak es hivek [is.]

17:15 És monda nekem: A vizek, a melyeket lattal, a hol a parazna ül, nepek azok es sokasagok es nemzetek es nyelvek.

17:16 És a tiz szarv, a melyet lattal a fenevadon, ezek meggyűlölik a paraznat, es kifosztjak es mezitelenne teszik, es eszik annak husat, es megegetik őt tűzzel.

17:17 Mert az Isten adta azoknak szivebe, hogy az ő szandekat cselekedjek, es egy szandekon legyenek, es adjak az ő birodalmukat a fenevadnak, miglen betelnek az Isten beszedei.

17:18 És az asszony, a melyet lattal, ama nagy varos, a melynek kiralysaga van a földnek kiralyain.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase