Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

9:1 Az ötödik angyal is trombitalt, es latam, hogy egy csillag esett le az egről a földre, es adatek annak a melyseg kutjanak kulcsa.

9:2 Megnyita azert a melysegnek kutjat: es füst jöve fel a kutbol, mint egy nagy kemenczenek füstje; es meghomalyosodek a nap es a levegőeg a kut füstje miatt.

9:3 A füstből pedig saskak jövenek ki a földre; es adatek azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpioinak.

9:4 És megmondatek nekik, hogy a földnek füvet ne bantsak, se semmi zöldelőt, se semmi előfat, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsete.

9:5 És adatek azoknak, hogy meg ne öljek őket, hanem hogy kinoztassanak öt honapig; es azoknak kinzasa olyan, mint a skorpio kinzasa, mikor megmarja az embert.

9:6 Annakokaert azokban a napokban keresik az emberek a halalt, de nem talaljak meg azt; es kivannanak meghalni, de a halal elmegy előlük.

9:7 A saskaknak formaja pedig hasonlo vala a viadalhoz felkeszitett lovakhoz; es a fejökön mintegy aranyhoz hasonlo koronak valanak, es az orczaik olyanok valanak, mint az emberek orczai.

9:8 És olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja; es fogaik olyanok valanak, mint az oroszlanoknak.

9:9 És olyan mellvertjeik valanak, mint a vas mellvertek; es az ő szarnyaik zugasa olyan vala, mint a viadalra szaguldo sok lovas szekerek zugasa.

9:10 És skorpiokhoz hasonlo farkuk vala es fulankjuk; es a farkukban vala a hatalmuk, hogy artsanak az embereknek öt honapig.

9:11 Kiralyukul pedig a melyseg angyala vala felettök; annak a neve zsidoul Abaddon, görögül pedig Apollion, [azaz Vesztő] a neve.

9:12 Az első jaj elmulek; ime ezutan meg ket jaj következik.

9:13 A hatodik angyal is trombitalt, es hallek egy szozatot az arany oltarnak negy szarvatol, a mely az Isten előtt van,

9:14 Mondvan a hatodik angyalnak, a kinel a trombita vala: Oldd el azt a negy angyalt, a ki a nagy folyoviznel, az Eufratesnel van megkötve.

9:15 Eloldatek azert a negy angyal, a ki el vala keszitve az orara es napra es honapra es esztendőre, hogy megölje az emberek harmadreszet.

9:16 És a lovas seregek szama ket tizezerszer tizezer vala; hallottam a szamukat.

9:17 És igy latam a lovakat latasban, es a rajtuk ülőket, a kiknek tűzből es jaczintbol es kenkőből valo mellvertjeik valanak; es a lovak feje olyan vala, mint az oroszlanok feje; es szajukbol tűz es füst es kenkő jő vala ki.

9:18 E haromtol öletek meg az emberek harmadresze, a tűztől es a füsttől es a kenkőtől, a mely azoknak szajabol jő vala ki.

9:19 Mert az ő hatalmuk az ő szajukban van, es az ő farkukban; mert az ő farkaik a kigyokhoz hasonlok, a melyeknek fejeik vannak; es azokkal artanak.

9:20 A többi emberek pedig, a kik meg nem ölettek e csapasokkal, nem tertek meg az ő kezeik csinalmanyaitol, hogy ne imadnak a gonosz lelkeket, es az arany es ezüst es ercz es kő es fa balvanyokat, a melyek nem lathatnak, sem hallhatnak, sem jarhatnak;

9:21 És nem tertek meg az ő gyilkossagaikbol, sem az ő ördöngössegeikből, sem paraznalkodasaikbol, sem lopasaikbol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase