Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

7:1 Ezek utan latek negy angyalt allani a földnek negy szegleten, a földnek negy szelet tartva, hogy szel ne fujjon a földre, se a tengerre, se semmi előfara.

7:2 És latek mas angyalt feljőni napkelet felől, a kinek kezeben vala az elő Istennek pecsete; es nagy szoval kialta a negy angyalnak, a kinek adatott, hogy artson a földnek es a tengernek,

7:3 Ezt mondvan: Ne artsatok se a földnek, se a tengernek, se a faknak addig, mig meg nem pecseteljük a mi Istenünk szolgait az ő homlokukon.

7:4 És hallam a megpecseteltek szamat: Szaznegyvennegyezer, az Izrael fiainak minden nemzetsegeből elpecsetelve.

7:5 A Juda nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt [vala;] a Ruben nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Gad nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt;

7:6 Az Áser nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Nafthali nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Manasse nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt;

7:7 A Simeon nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Levi nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; az Izsakhar nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt;

7:8 A Zebulon nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Jozsef nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt; a Benjamin nemzetsegeből tizenketezer elpecsetelt.

7:9 Azutan latam, es ime egy nagy sokasag, a melyet senki meg nem szamlalhatott, minden nemzetből es agazatbol, es nepből es nyelvből; es a kiralyiszek előtt es a Barany előtt allnak vala, feher ruhakba öltözve, es az ő kezeikben palmaagak;

7:10 És kialtanak nagy szoval, mondvan: Az idvesseg a mi Istenünke, a ki a kiralyiszekben ül, es a Baranye!

7:11 Az angyalok pedig mindnyajan a kiralyiszek, a Venek es a negy lelkes allat körül allnak vala, es a kiralyiszek előtt arczczal leborulanak, es imadak az Istent,

7:12 Ezt mondvan: Ámen: aldas es dicsőseg es bölcseseg es halaadas es tisztesseg es hatalom es erő a mi Istenünknek mind örökkön örökke, Ámen.

7:13 Akkor felele egy a Venek közül, es monda nekem: Ezek, a kik a feher ruhakba vannak öltözve, kik es honnet jöttek?

7:14 És mondek neki: Uram, te tudod. És monda nekem: Ezek azok, a kik jöttek a nagy nyomorusagbol, es megmostak az ő ruhaikat, es megfeheritettek ruhaikat a Barany vereben.

7:15 Ezert vannak az Isten kiralyiszeke előtt; es szolgalnak neki ejjel es nappal az ő templomaban; es a ki a kiralyiszekben ül, kiterjeszti satorat felettök.

7:16 Nem eheznek többe, sem nem szomjuhoznak többe; sem a nap nem tűz rajok, sem semmi hőseg:

7:17 Mert a Barany, a ki a kiralyiszeknek közepette van, legelteti őket, es a vizeknek elő forrasaira viszi őket; es eltöröl Isten az ő szemeikről minden könyet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase