Main Index: Hungarian Bible

Jelenesek 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

6:1 És latam, mikor a Barany a pecsetekből egyet felnyitott, es hallam, hogy a negy lelkes allat közül egy monda, mintegy mennydörgesnek szavaval: Jőjj es lasd.

6:2 És latam, es ime egy feher lo, es a rajta ülőnel ijj vala; es adatek neki korona; es kijöve győzve, es hogy győzzön.

6:3 És mikor a masodik pecsetet felnyitotta, hallam, hogy a masodik lelkes allat ezt monda: Jőjj es lasd.

6:4 És előjőve egy masik, veres lo, es a ki azon üle, megadatek annak, hogy a bekesseget elvegye a földről, es hogy [az emberek] egymast öljek; es adatek annak egy nagy kard.

6:5 És mikor felnyitotta a harmadik pecsetet, hallam, hogy a harmadik lelkes allat monda: Jőjj es lasd. Latam azert, es ime egy fekete lo; es annak, a ki azon üle, egy merleg vala kezeben.

6:6 És hallek a negy lelkes allat közt szozatot, a mely ezt mondja vala: A buzanak merczeje egy denar, es az arpanak harom merczeje egy denar; de a bort es az olajt ne bantsd.

6:7 És mikor felnyitotta a negyedik pecsetet, hallam a negyedik lelkes allat szavat, a mely ezt mondja vala: Jőjj es lasd.

6:8 És latam, es ime egy sargaszinű lo; es a ki rajta üle, annak a neve halal, es a pokol követi vala azt; es adatek azoknak hatalom a földnek negyedreszen, hogy öljenek fegyverrel es ehseggel es halallal es a földnek fenevadai altal.

6:9 És mikor felnyitotta az ötödik pecsetet, latam az oltar alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszedeert es a bizonysagtetelert, a melyet kaptak.

6:10 És kialtanak nagy szoval, mondvan: Uram, te szent es igaz, meddig nem itelsz meg, es nem allasz bosszut a mi verünkert azokon, a kik a földön laknak?

6:11 Akkor adatanak azoknak egyenkent feher ruhak; es mondatek nekik, hogy meg egy keves ideig nyugodjanak, a mig beteljesedik mind az [ő] szolgatarsaik[nak], mind az ő atyjokfiai[nak szama, ]a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is [megölettek.]

6:12 Azutan latam, mikor a hatodik pecsetet felnyitotta, es ime nagy földindulas lőn, es a nap feketeve lőn mint a szőrzsak, es a hold egeszen olyan lőn, mint a ver;

6:13 És az eg csillagai a földre hullanak, mikepen a fügefa hullatja eretlen gyümölcseit, mikor nagy szel razza.

6:14 És az eg eltakarodek, mint mikor a papirtekercset összegöngyölitik; es minden hegy es sziget helyeből elmozdittatek.

6:15 És a földnek kiralyai es a fejedelmek es a gazdagok es a vezerek es a hatalmasak, es minden szolga es minden szabad, elrejtek magokat a barlangokba es a hegyeknek kősziklaiba;

6:16 És mondanak a hegyeknek es a kősziklaknak: Essetek mi reank es rejtsetek el minket annak szine elől, a ki a kiralyiszekben ül, es a Barany haragjatol:

6:17 Mert eljött az ő haragjanak ama nagy napja; es ki allhat meg?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase