Main Index: Hungarian Bible

1 Timoteus 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

6:1 A kik iga alatt vannak mint szolgak, az ő uraikat minden tisztessegre meltoknak tekintsek, hogy Isten neve es a tudomany ne karomoltassek.

6:2 A kiknek pedig hivő uraik vannak, [azokat] meg ne vessek, mivelhogy atyafiak; hanem annal inkabb szolgaljanak, mivelhogy hivők es szeretettek, kik a jotevesben buzgolkodnak. Ezekre tanits es ints.

6:3 Ha valaki maskepen tanit, es nem követi a mi Urunk Jezus Krisztus egeszseges beszedeit es a kegyesseg szerint valo tudomanyt,

6:4 Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ert, hanem vitatkozasokban es szoharczokban szenved, a melyekből szarmazik irigyseg, viszalykodas, karomlasok, rosszakaratu gyanusitasok,

6:5 Megbomlott elmejű es az igazsagtol megfosztott embereknek hiabavalo torzsalkodasai a kik az istenfelelmet nyerekedesnek tekintik. Azoktol, a kik ilyenek, eltavozzal.

6:6 De valoban nagy nyereseg az Istenfelelem, megelegedessel;

6:7 Mert semmit sem hoztunk a vilagra, vilagos, hogy ki sem vihetünk semmit;

6:8 De ha van elelmünk es ruhazatunk, elegedjünk meg vele.

6:9 A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kisertetbe meg tőrbe es sok esztelen es karos kivansagba esnek, melyek az embereket veszedelembe es romlasba meritik.

6:10 Mert minden rossznak gyökere a penz szerelme: mely utan sovarogvan nemelyek eltevelyedtek a hittől, es magokat altalszegeztek sok fajdalommal.

6:11 De te, oh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazsagot, az istenfelelmet, a hitet, a szeretetet, a bekesseges tűrest, a szelidseget.

6:12 Harczold meg a hitnek szep harczat, nyerd el az örök eletet, a melyre hivattattal, es szep vallastetellel vallast tettel sok bizonysag előtt.

6:13 Meghagyom neked Isten előtt, a ki megelevenit mindeneket, es Krisztus Jezus előtt, a ki bizonysagot tett Ponczius Pilatus alatt ama szep vallastetellel,

6:14 Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jezus Krisztus megjeleneseig,

6:15 A mit a maga idejeben megmutat ama boldog es egyedül hatalmas, a kiralyoknak Kiralya es az uraknak Ura,

6:16 Kie egyedül a halhatatlansag, a ki hozzaferhetetlen vilagossagban lakozik; a kit az emberek közül senki nem latott, sem nem lathat: a kinek tisztesseg es örökke valo hatalom. Ámen.

6:17 Azoknak, a kik gazdagok e vilagon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne remenykedjenek a bizonytalan gazdagsagban, hanem az elő Istenben, a ki bősegesen megad nekünk mindent a mi taplaltatasunkra;

6:18 Hogy jot tegyenek, legyenek gazdagok a jo cselekedetekben, legyenek szives adakozok, közlők,

6:19 Kincset gyűjtven magoknak jo alapul a jövőre, hogy elnyerjek az örök eletet.

6:20 Óh Timotheus, őrizd meg a mi rad van bizva, elfordulvan a szentsegtelen üres beszedektől es a hamis nevű ismeretnek ellenveteseitől;

6:21 A melylyel nemelyek kevelykedven, a hit mellől eltevelyedtek. Kegyelem veled! Ámen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase