Main Index: Hungarian Bible

Efezus 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

3:1 Ezert [vagyok] en, Pal, a Krisztusnak foglya ti erettetek, a poganyokert;

3:2 Ha ugyan hallottatok Isten kegyelmenek rendelkezeset, melyet nekem adott a ti erdeketekben;

3:3 Hogy [tudniillik] kijelentes utjan ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elebb megiram röviden,

3:4 Melynek olvasasabol megerthetitek, hogy micsoda az en ertelmem a Krisztus titka felől;

3:5 A mely egyeb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival ugy, a hogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak es profetainak a Lelek altal:

3:6 Hogy [tudniillik] a poganyok örökös tarsak es egyugyanazon test tagjai es reszesei az ő igeretenek a Krisztus Jezusban az evangyeliom altal.

3:7 A melynek szolgajava lettem az Isten ama kegyelmenek ajandekabol, mely adatott nekem az Ő hatalmanak munkaja szerint.

3:8 Nekem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a poganyoknak hirdessem a Krisztus vegere mehetetlen gazdagsagat;

3:9 És hogy megvilagositsam mindeneknek, hogy mikepen rendelkezett Isten ama titok felől, a mely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, a ki mindeneket teremtett a Jezus Krisztus altal;

3:10 Azert, hogy megismertettessek most a mennybeli fejedelemsegekkel es hatalmassagokkal az egyhaz altal az Istennek sokfele bölcsesege,

3:11 Amaz örök eleve-elvegezes szerint, a melyet megcselekedett a Krisztus Jezusban, a mi Urunkban:

3:12 A kiben van a mi batorsagunk es bizodalommal valo menetelünk [Istenhez] az Ő benne valo hit altal.

3:13 Azert kerlek, hogy ne csüggedjetek el az en ti erettetek valo nyomorusagaim miatt, a melyek nektek dicsősegtekre vannak.

3:14 Ezokaert meghajtom terdeimet a mi Urunk Jezus Krisztusnak Atyja előtt,

3:15 A kiről neveztetik minden nemzetseg, mennyen es földön,

3:16 Hogy adja meg nektek az Ő dicsősege gazdagsagaert, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke altal a belső emberben;

3:17 Hogy lakozzek a Krisztus a hit altal a ti szivetekben;

3:18 A szeretetben meggyökerezven es alapot veven, hogy megerthessetek minden szentekkel egybe, mi a szelessege es hosszusaga es melysege es magassaga [az Isten jovoltanak,]

3:19 És megismerjetek a Krisztusnak minden ismeretet felül halado szeretetet, hogy [ekkepen] beteljesedjetek az Istennek egesz teljessegeig.

3:20 Annak pedig, a ki veghetetlen bőseggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb hogynem mint kerjük vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkalkodo erő szerint,

3:21 Annak legyen dicsőseg az egyhazban a Krisztus Jezusban nemzetsegről nemzetsegre örökkön örökke. Ámen!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase