Main Index: Hungarian Bible

Efezus 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]   

1:1 Pal, Jezus Krisztus apostola Isten akaratjabol, az Efezusban levő es Krisztus Jezusban hivő szenteknek.

1:2 Kegyelem nektek es bekesseg Istentől, a mi Atyanktol es az Úr Jezus Krisztustol.

1:3 Áldott legyen az Isten, es a mi Urunknak, Jezus Krisztusnak Atyja, a ki megaldott minket minden lelki aldassal a mennyekben a Krisztusban,

1:4 A szerint, a mint maganak kivalasztott minket Ő benne a vilag teremtetese előtt, hogy legyünk mi szentek es feddhetetlenek Ő előtte szeretet altal,

1:5 Eleve elhatarozvan, hogy minket a maga fiaiva fogad Jezus Krisztus altal az Ő akaratjanak jo kedve szerint,

1:6 Kegyelme dicsősegenek magasztalasara, a melylyel megajandekozott minket ama Szerelmesben,

1:7 A kiben van a mi valtsagunk az Ő vere altal, a bűnöknek bocsanata az Ő kegyelmenek gazdagsaga szerint.

1:8 Melyet nagy bőseggel közlött velünk minden bölcsesseggel es ertelemmel,

1:9 Megismertetven velünk az Ő akaratjanak titkat az Ő jo kedve szerint, melyet eleve elrendelt magaban,

1:10 Az idők teljessegenek rendjere nezve, hogy ismet egybeszerkeszt maganak mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

1:11 Ő benne, a kiben vettük is az örökseget, eleve elrendeltetven annak eleveelvegzese szerint, a ki mindent az ő akaratjanak tanacsabol cselekszik,

1:12 Hogy legyünk mi magasztalasara az Ő dicsősegenek, a kik előre remenykedtünk a Krisztusban:

1:13 A kiben ti is, minekutana hallottatok az igazsagnak beszedet, idvessegetek evangyeliomat, a melyben hittetek is, megpecseteltettetek az igeretnek ama Szent Lelkevel,

1:14 A ki zaloga a mi öröksegünknek [Isten] tulajdon [nepe]nek megvaltatasara, az Ő dicsősegenek magasztalasara.

1:15 Annakokaert en is, hallvan a ti hiteteket az Úr Jezusban, es minden szentekhez valo szerelmeteket,

1:16 Nem szűnöm meg halat adni tierettetek, emlekezven reatok az en könyörgeseimben;

1:17 Hogy a mi Urunk Jezus Krisztusnak Istene, a dicsősegnek Atyja adjon nektek bölcsesegnek es kijelentesnek Lelket az Ő megismereseben;

1:18 És vilagositsa meg ertelmetek szemeit, hogy tudhassatok, hogy mi az Ő elhivasanak a remenysege, mi az Ő öröksege dicsősegenek a gazdagsaga a szentek között,

1:19 És mi az Ő hatalmanak felseges nagysaga irantunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejenek ama munkaja szerint,

1:20 A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltamasztotta Őt a halalbol, es ültette Őt a maga jobbjara a mennyekben.

1:21 Felül minden fejedelemsegen es hatalmassagon es erőn es urasagon es minden neven, mely neveztetik nemcsak e vilagon, hanem a következendőben is:

1:22 És mindeneket vetett az Ő labai ala, es Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyhaznak fejeve,

1:23 Mely az Ő teste, teljessege Ő neki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase