Main Index: Hungarian Bible

1 Korintus 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

11:1 Legyetek az en követőim, mint en is a Krisztuse.

11:2 Dicserlek pedig titeket atyamfiai, hogy en rolam mindenben megemlekeztek, es a mikepen meghagytam nektek, rendeleseimet megtartjatok.

11:3 Akarom pedig, hogy tudjatok, hogy minden ferfiunak feje a Krisztus; az asszonynak feje pedig a ferfiu; a Krisztusnak feje pedig az Isten.

11:4 Minden ferfiu, a ki befedett fővel imadkozik avagy profetal, megcsufolja az ő fejet.

11:5 Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imadkozik avagy profetal, megcsufolja az ő fejet, mert egy es ugyanaz, mintha megnyiretett volna.

11:6 Mert ha az asszony nem fedi be fejet, nyiretkezzek is meg, hogy ha pedig ektelen dolog asszonynak megnyiretkezni, vagy megberetvaltatni, fedezze be az ő fejet.

11:7 Mert a ferfiunak nem kell befednie az ő fejet, mivel ő az Istennek kepe es dicsősege; de az asszony a ferfiu dicsősege.

11:8 Mert nem a ferfiu van az asszonybol, hanem az asszony a ferfiubol.

11:9 Mert nem is a ferfiu teremtetett az asszonyert, hanem az asszony a ferfiuert.

11:10 Ezert kell az asszonynak hatalmi [jelt] viselni a fejen az angyalok miatt.

11:11 Mindazaltal sem ferfiu nincs asszony nelkül, sem asszony ferfiu nelkül az Úrban.

11:12 Mert a mikepen az asszony a ferfiubol van, azonkepen a ferfiu is az asszony altal, az egesz pedig az Istentől.

11:13 Magatokban iteljetek meg: illendő dolog-e asszonynak fedetlen fővel imadni az Istent?

11:14 Avagy maga a termeszet is nem arra tanit-e titeket, hogy ha a ferfiu nagy hajat visel, csufsaga az neki?

11:15 Az asszonynak pedig, ha nagy haja van, ekesseg az neki; mert a haj fatyol gyanant adatott neki.

11:16 Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokasunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek.

11:17 Ezt pedig tudtotokra advan, nem dicserlek, hogy nem haszonnal, hanem karral gyűltök egybe.

11:18 Mert először is, mikor egybegyűltök a gyülekezetben, hallom, hogy szakadasok vannak köztetek; es valami reszben hiszem is.

11:19 Mert szükseg, hogy szakadasok is legyenek köztetek, hogy a kiprobaltak nyilvanvalokka legyenek ti köztetek.

11:20 Mikor tehat egybegyűltök egyazon helyre, nincs urvacsorajaval valo eles:

11:21 Mert kiki az ő sajat vacsorajat veszi elő az evesnel; es nemely ehezik, nemely pedig dőzsöl.

11:22 Hat nincsenek-e hazaitok az evesre es ivasra? Avagy az Isten gyülekezetet vetitek-e meg, es azokat szegyenititek-e meg, a kiknek nincsen? Mit mondjak nektek? Dicserjelek-e titeket ebben? Nem dicserlek.

11:23 Mert en az Úrtol vettem, a mit nektek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jezus azon az ejszakan, melyen elarultatek, vette a kenyeret,

11:24 És halakat advan, megtörte es ezt mondotta: Vegyetek, egyetek! Ez az en testem, mely ti erettetek megtöretik; ezt cselekedjetek az en emlekezetemre.

11:25 Hasonlatoskepen a pohart is vette, minekutana vacsoralt volna, ezt mondvan: E pohar amaz uj testamentom az en verem altal; ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszatok az en emlekezetemre.

11:26 Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret es isszatok e pohart, az Úrnak halalat hirdessetek, a mig eljövend.

11:27 Azert a ki meltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharat, vetkezik az Úr teste es vere ellen.

11:28 Probalja meg azert az ember magat, es ugy egyek abbol a kenyerből, es ugy igyek abbol a poharbol,

11:29 Mert a ki meltatlanul eszik es iszik, iteletet eszik es iszik maganak, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testet.

11:30 Ezert van ti köztetek sok erőtlen es beteg, es alusznak sokan.

11:31 Mert ha mi itelnők magunkat, nem iteltetnenk el.

11:32 De mikor iteltetünk, az Úrtol tanittatunk, hogy a vilaggal együtt el ne karhoztassunk.

11:33 Azert atyamfiai, mikor egybegyűltök az evesre, egymast megvarjatok.

11:34 Ha pedig valaki ehezik, otthon egyek, hogy iteletre ne gyűljetek egybe. A többire nezve, majd ha hozzatok megyek, rendelkezem.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase