Main Index: Hungarian Bible

Apostolok cselekedetei 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]   

11:1 Meghallak azonban az apostolok es a Judeaban levő atyafiak, hogy a poganyok is bevettek az Istennek beszedet.

11:2 Mikor azert felment Peter Jeruzsalembe, vetekedenek ő vele a zsidosagbol valok,

11:3 Mondvan: Körülmeteletlen emberekhez mentel be, es együtt ettel velük.

11:4 Elkezdven pedig Peter, megmagyarazta nekik rendre, mondvan:

11:5 Én Joppe varosaban imadkozam; es latek elragadtatasban egy latast, valami alaszallo edenyt, mint egy nagy lepedőt, negy sarkanal fogva leeresztve az egből; es egeszen hozzam szalla:

11:6 Melyre szememet ravetve megnezem, es latam a földi negylabu allatokat, a vadakat es a csuszomaszokat es az egi madarakat.

11:7 Hallek pedig szot [is], mely ezt mondja vala nekem: Kelj fel Peter, öljed es egyel!

11:8 Mondek azonban: Semmikepen sem, Uram; mert soha semmi közönseges vagy tisztatalan nem ment be az en szamba.

11:9 Felele pedig nekem a szozat masodszor az egből: A miket az Isten megtisztitott, te ne mondd tisztatalanoknak.

11:10 Ez pedig harom izben törtent; es ismet felvonatek az egesz az egbe.

11:11 És ime, azonnal harom ferfiu erkezek a hazhoz, melyben valek, kik Czezareabol küldettek en hozzam.

11:12 Monda pedig nekem a Lelek, hogy menjek el velök minden ketelkedes nelkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is; es bemenenk annak az embernek a hazaba:

11:13 És elbeszele nekünk, mimodon latta, a mint az angyal megalla az ő hazaban es ezt monda neki: Küldj embereket Joppeba, es hivasd magadhoz Simont, ki Peternek neveztetik;

11:14 Ő szolni fog hozzad olyan igeket, melyek altal megtartatol te es a te egesz hazadnepe.

11:15 Mikor pedig en elkezdtem szolni, leszalla a Szent Lelek ő reajok, mikepen mi reank is kezdetben.

11:16 Megemlekezem pedig az Úrnak ama mondasarol, a mint monda: Janos ugyan vizzel keresztelt, ti azonban Szent Lelekkel fogtok megkereszteltetni.

11:17 Ha tehat az Isten hasonlo ajandekat adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jezus Krisztusban, kicsoda voltam en, hogy az Istent eltilthattam volna?

11:18 Ezeknek hallatara aztan megnyugovanak, es dicsőitek az Istent, mondvan: Eszerint hat a poganyoknak is adott az Isten megterest az eletre!

11:19 Azok tehat, a kik eloszlottak az üldözes miatt, mely Istvanert tamadott, eljutanak Fenicziaig, Cziprusig es Antiokhiaig, senkinek nem predikalvan az iget, hanem csak a zsidoknak.

11:20 Voltak azonban közöttük nemely cziprusi es czirenei ferfiak, kik mikor Antiokhiaba bementek, szolanak a görögöknek, hirdetve az Úr Jezust.

11:21 És az Úrnak keze vala velök; es nagy sokasag tere meg az Úrhoz, hivőve leven.

11:22 Elhatott pedig a hir ő felőlük a jeruzsalemi gyülekezet fülebe; es kiküldek Barnabast, hogy menjen el egesz Antiokhiaig.

11:23 Ki mikor oda jutott es latta az Isten kegyelmet, örvendeze; es inte mindnyajukat, hogy allhatatos szivvel maradjanak meg az Úrban.

11:24 Mert jambor es Szent Lelekkel es hittel teljes ferfiu vala ő. És nagy sokasag csatlakozek az Úrhoz.

11:25 Elmene pedig Barnabas Tarzusba, hogy felkeresse Saulust, es ratalalvan, elvive őt Antiokhiaba.

11:26 És lőn, hogy ők egy egesz esztendeig forgolodtak a gyülekezetben, es tanitottak nagy sokasagot; es a tanitvanyokat először Antiokhiaban neveztek keresztyeneknek.

11:27 Ez időtajban pedig menenek Jeruzsalemből Antiokhiaba profetak.

11:28 Felkelven pedig egy azok közül, nevszerint Agabus, megjelente a Lelek altal, hogy az egesz föld kereksegen nagy ehseg lesz; a mely meg is lőn Klaudius csaszar idejeben.

11:29 A tanitvanyok pedig elhataroztak, hogy a szerint, a mint kinek-kinek közöttük modjaban all, küldenek valamit segitsegül a Judeaban lakozo atyafiaknak:

11:30 A mit meg is cselekedenek, elküldven a venekhez Barnabas es Saulus keze altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase